Állami Főgimnázium, Gyergyószentmiklós, 1943

JAarosvásárhelyi Janker ülei. ■«/ 4 'Q ' " w»íw '* Л1-,. х t-ч 4 ' *'0 'I • •* / Г/ • V. ­gyergyószentmik/ósi т. kir. állami gimnázium (Jnternátus) 111: щ I í i 111111111; 11 i ш 1111111 и 11 м 11111111111 и 111111111111 и 11 п 11111 и 11111111: и n м м i. 1111111111 i i и г' м 11 n 1111111 * i i ш 1111 u 111; 111111 и i щ F i ni 11111 rr, i 11111' 111111111111 ii 111111111111 и 1111111 ы 11111:; évkönyve az 194-3—44. tanévről. Szerkesztette : JA anya j-er en c igazgató. Ziadta : az iskola igazgatósága. Jfíárk Jstván könyvnyomdája, Jyergyószentmiktós, (Csikvármegye) 1944. .^lllllllllllllllllIIIHIillDCHtlIüilMMUIIÜIIIIIIIIMIIillllllllllilllMllllii-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék