Gyógyszerészek Lapja, 1919 (14. évfolyam, 1-22. szám)

1919-01-05 / 1. szám

/ GYÍGY5ZERESZEH L9P3Í Alapítási év 1906. Fi GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZEK QR5ZR605> 5ZÖUEr5É5ÉnEK HIURÍRLOS KÖZLÖnYE. Felelős szerkesztő : Társszerkesztő : OROSZ LR5ZLÓ K * 5 % K ^ R 0 LV' mint a Szouetseg elnöke Laptulajőonos: fi Gyakorló Gyógyszere'szek Országos 5zöuetsége (nE61EtEniK HETE'nKÉÍlT UR5flRn.RP. Eiafizetési ára": ~ Szövetségi tagok a tagőij fejében kapják. E6E5Z EUKE 18. FÉLÉMRE 9. DEEVEDEURE 4.50 KQROílfi. 5ZERKE5ZTŐ5ÉG ÉS K1RDÓ H1ÜRTRL: BUDAPEST, ]1x7, mfiTYfi5-UTm78.1ÍZÉm_ trvírrti rím orosz, Budapest, mÁryfls-u. is. — telefoo: iózsef z3—04. Hivatalos órák ő. e. 9—lZ-ig á. u. 3—5-ig vasár- és ünnepnap kivételével.---------------------<1 ffi. kir. postatakarékpénztári cheque-számla 19318. >—------------------­T V V \ J ^ ff jy./évfolyam._____1 ~ ^ ^ Budapest, 1919. január 5. 1. szí m. J 0AN0V1GS SÁNDOR KÖTŐSZERGYÁRA GYÓGYSZERÉSZ aCTasKffösqpeo^ Postatakarékpénztári MENTŐESZKÖZÖK, BETEGÁPOLÁSI CIKKEK, ORVOS­chegue-számla24.425. SEBÉSZETI MŰSZEREK, GUMMIÁRUK stb. gyári raktára. ’m'tF0N H7~74’ j _J L Gyár: BUDAPEST Iroda és raktár; _ II., Szegényház-u. 7. --------------------------- II., Erőd-utca 13. .........~ n ------re m ■KSOBEBBSB BBHB ySSÉOS W&BRi&í &agSm6£8B ÍÚÜ SgaHBBaBB mS%mWiríS -éj I I THALLIHAYER és SEITZ | GYÓGYSZERÁRÚ NAGYKERESKEDÉSE I Budapest, Y. kér., Zrínyi-utca 3. szám. 1 /^\ (feSl) Telefon-számok: 1 138-16 j megrendelések 1 Sürgönyeim: 138-17 i felvétele. I Thalseitz Budapest. 138-85 raktárak. 138-86 főnöki iroda,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék