Gyógyszerészek Lapja, 1920 (15. évfolyam, 1-36. szám)

1920-01-01 / 1. szám

V­ipS A LVATt) R lőszergyár r.-t. sebészeti gummiáruk és betegápolási cikkek, mentőszekrények, művégtagok és egyéb orthopádiai készülékek. Budapest, Vlv Nagymező-utca 4. szám. Sürgönyeim: SALVATOR Budapest. m Telefon: 11—08. és 11—09. .............................................................. T elefon: 11-08. és 11-09. ál A„MERCUR u ruhafesték minden színben és mennyiségben ismét kapható. BERMANN ÉS ADLER Budapest, I. kér., Maros-utca 30. sz. Működő telefon : 77—22. O UXdd Uű, JA) XV. évfolyam. I - 1. szám. Budapest, 1ÍHÍL január 1. GYÓGYSZERÉSZEK LAPJA AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Megjelenik minden hó 1., 10. és 20-án. Szerkeszti: , I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ára példányonkint 3 korona. BONTHAJENŐ I IV., Mehmed szultán-ut 17.1. em. Felelős szerkesztő : % . ... . ■H • 111, * | , a , , , s Telefon . ,,József 103—14. éüp;*4mj ..............swss..::««...&gaoss»o<ocws.... A EöyVr.L 101 . ______ML-Jfc ál

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék