Gyógyszerészek Lapja, 1922 (17. évfolyam, 11-33. szám)

1922-04-10 / 11. szám

xt\| ee XVII. évfolyam II. szám. U 1 u Budapest, 1922. április 10. Megjelenik minden hó 1., 10. és 20-án. ÁRA PÉLDÁNYONKINT 12 KOR. TAGOK DÍJTALANUL KAPJÁK. Előfizetési ára‘: negyedévre 90 kor., félévre 180 kor., egész évre 360 kor. ^ Szerkeszti: VASVÁR1 BÉLA Felelős szerkesztő: " GYARM A TI IMRE Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV., Muzeum-körut 17., I. ern­Telefon: „József* 103-H. Hivatalos órák d. e. 9—1-ig. Postatakarékpénzt. csekksz. sz. 19318 ___________ _____________________________ H úsvéti illatszerek PAJOL1N ILLATSZERGYÁRBAN Telefon: 181-91 békeminőségben, minden mennyiségben Pajor Mátyás, Bpest, V., Vilmos császár-ut 78. Kérjen fényképes árlapot! Injecfiones ERI Az Injectióe thcrápla céljait szolgáló használatra kész steril oldalak. Speetallaboralorinm ŰRI Rózsavölgyi Imre gyógyszcráas Budapest, VI., ArtaanM 194. azdsa. Hle^ GLÓRIA l kötszergyár részv.-társ. jk LT/ oruosi műszerek, J w7/ betegápolási cikkek, gummiáruk és gyógyszertári berendezések, IIA y BUDAPEST vi., / Hajós-utca 15. szám. j|S|H I / Telefon 144-34. | Törv. védve ! J t Jobb ! ! ! fílinikailag kipróbátva. Versenyképesebb a külföldieknél. Antisepticus, adstringens, erősen szárító hatású HINTŐPOR, n legtökéletesebb csomagolás! gyermekhintőpor engedmény. Siccol-crém bevált. Baby-crém Készíti: Dr. Andriska Viktor és Társa laboratóriuma Budapest—Erzsébetfalvo, Vezér-ut 23.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék