Gyógyszerészek Lapja, 1929 (24. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-01 / 1. szám

50155 XXIV. évfolyam, 1 szám. Budapest, 1929. január 1. Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének hivatalos közlönye A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én Egyesületi tagok dijtalanul kapják. Előfizetési ára: negyedévre 6 Pengő Felelős szerkesztő és kiadó : DR. DÖMÖTÖR LAJOS Szerkesztőség és kiadóhiv.: Vili., Nép- szinház-u. 24. I. emelet 2. — Telefon József 403—14. — Hivatalos órák d. e. 9—2-ig. Postatakpénzt. csekksz. 19318. Íbayer] Ve 1 uciu /ppl wp/ Acidum salicylicum „Baver“ Aether pro Narcosi „Hoechst* Nátrium Salicylicum „Bayer“ Analgesinum coffeino-citricum „Hoechst* Antifebrin „Kalle* Aether pro narcosi „Hoechst“ Chloroform „Hoechst* Dimethylaminophenazon „ Kalle“ Dimethyloxychinizin (Sternmarke) ,, Hoechst“ Hexameth)dentetramin „Bayer“ Kálium sulfoguajacolic. „Bayer“ Methylium salicylic. „Bayer“ Phenacetin „Bayer“ Resorcin „Hoechst“ Satol „Bayer‘ Theobromin pur. „Bayer“ Theobromin natr. salicylic. „Bayer“ Kaphatók az összes gyógyárúnagykereskedőknél. Rendelésnél kérjünk mindig eredeti „Bayer“ vagy „Hoechst“ Illetve „KaUe“ csomagolást. Magyarországi vezérképviselet: Jemnitz Albrecht, Bpest, V., Akadémia-u. 3. I.G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELISCHAFT % Pharmazeutische Vrr^aufs- AbteiIuhg <T$aqe\i'fte*ste\.£uCíUi IEVEBKUSEN a. BN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék