Gyógyszerészek Lapja, 1933 (28. évfolyam, 1-24. szám)

1933-01-01 / 1. szám

_L * ) >’) XXV1H. évfolyam, 1. szám. ) ~ ? Budapest, 1933. január 1 fijígyszerUzeh Lapja Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének hivatalos közlönye A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én Egyesületi tagok díjtalanul kapják. Előfizetési ára: negyedévre 6 Pengő Felelős szerkesztő : BERKOVITS KÁROLY Szerkesztőség és kiadóhiv.: Vili., Nép* szinhéz-u. 24. I. emelet 2. — Telefon : József 403—14. — Hivatalos órák d. e. 8—2-ig, Postatakpénzt. csekksz 19318. j üj ELASTOPLAST kézieladási cikkek: ■ ■ [ Beiersdorf [ és Társa Rt. : Budapest. VII, Komócsy ucca 41. ujjvédő kötés 2550 szám dobozban . . . Hansaplastj (törv. védve) „horántrugsSmas" kötés (Elastopiast sebkötés) 2614 szám borítékban 10x4 cm beszerzési ár Pengő —30 2616 „ „ 10X6 „ -.40 2618 „ , 10X8 „ -50 1 Elastopiast . . beszerzési ár Pengő —.30 OOOOOOOCXSOOOOOOGGOOOOOQOOQ PHYLAXIA 00000000000000000000000 SZÉRUMTERMELÖ R.*T. BUDAPEST, X., SZÁLLÁS = UTCA 3. Human-laboratórium és városi megrendelőhely: BUDAPEST, VII., ROTTENBILLERsUTCA 26. — TELEFON: 378—09. ™ i • ii rvrntirnnn r a .szérum 1—20.000 1. E. töltésben tisztított és koncentrált alakban is, „rhylaxia DIB 11 1 1 K 1A .anatoxin védőoltáshoz. „Phylaxia“ VÖRHENY elleni szérum és Dick.féle védőoltóanyag. „Phylaxia“ T E T A N U S elleni szérum. „Phylaxia“ O R B Á N C elleni streptococcus.szérum. tj, I **‘C'C''pctc elleni streptococcus., „r nylaxia S r. i 3 1 ö staphylocoecus.szérum. „Phylaxia“ S E R O T Y P vércsoportmeghatározó savó. Magyarországon csak a „P H Y L A XI A“ termel humansszérumokat.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék