Gyógyszerészek Lapja, 1934 (29. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-01 / 1. szám

XXIX évfolyam, 1. szám Budapest, 1934. január 1 Gyógyszerészek Lepje Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének hivatalos közlönye A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én Egyesületi tagok díjtalanul kapják. Előfizetési ára: negyedévre 6 Pengő Felelős szerkesztő: BERKOVITS KÁROLY Szerkesztőség és kiadóhiv.: Vili., Nép* szinház-u. H. II. emelet 1. — Telefen: József 403—14. — Hivatalos órák d. e. 8—2-ig. Postatakpénzt. csekksz. 19118. r> ODenaH fogkrém, Caola szappan, Caola plíamlnos arc- „ és bőrápoló krém I ~ kivélő minöségH Jól beveze­lelt és keresett cikkek, me­D lyek eladása kivételesen ma­gas hasznot biztosit és Így a gyógyszertárak legkedveltebb kézi eladási cikkel. E =— R BAEDER O lllaíszergyár r.-f. Újpest, Crzsébeí-u. 2-4 ^F=3BBBBE3BBEa| I DEMALGONI 1 „CHIN ÓIN" i I i | fájdalom- és láz- j 1 csillapító tabletták [ 1 erélyes és megbízható I hatásúak, mellékjelen- j ségeket nem okoznak j 1 2 tabl. zsebcsomagolás, 10 és 20 tabl. ered. phiolák, 75 tabl. üveg, 200 tabl. 1 kórházi csomagolás. oooooooooooooooooocoooooooooo PHYLAXIA ooooooooooooooooooooooooooooo SZÉRŰMTERMELÖ R.-T. BUDAPEST, X., SZÁLLÁS-UTCA 3. | Human-laboratórium és városi megrendelőhely: j i BUDAPEST, VII., ROTTENBILLER-UTCA 26. — TELEFON: 378—09. jí „l i • U nmufnrnT . .szérum 1 —20.000 1. E. töltésben tisztított és koncentrált alakban is, \ j; „Phyiaxia DIP H T E RIA sanatoxtn Tédőokáahoa. | j 11 „Phylaxia“ V ÖRHEN Y elleni azérum és Dick>féle védőoltóanyag. [i !j „Phyiaxia** T E T A N U S elleni azérum. Q | „Phyiaxia** ORBÁN C elleni streptococcu8«ezérum. 8 ij 4^1^“8ErSIsJ|-~Sr tó* !■! 3 „Phyiaxia" SEROTYP vércsoportmeghatiirozó aavé. :./~í ' ; 8 Magyarországon csak a „PHYLAXIA" termel human«azérumokat c OOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}OCXXXXXXXX3QOOOOOOOOGOOOOOOO(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék