Gyógyszerészek Lapja, 1935 (30. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-01 / 1. szám

50155 XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 1935. Január 1 Gyógyszerészek Lapja Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének hivatalos közlönye A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. _ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egyesületi tagok díjtalanul kapják. Felelős sz;. kesztő: VIII., Népszínház-utca 24. II. em, 1. Előfizetési ára: negyedévre 6 pengő. BERKOVITS KÁROLY Telefon: 40—3—14 Postatakarékpénztári csekksz.: 19318. Hivatalos órák: d. e. 8—2-ig ^ a! -m* -ha "fl ■£ -ha Természetes mellékveséből nyert M. IL M. .9. Ma. adrenalin l°/nn-es sósavas oldata. (Metanephrin) Jól dividálható, könnyen oldódó, Ca. acetylosalicyiicum nek megfelelő készítmény! (Calcacetyl) A gyógyszerkönyvi előírásoknak megfelelő, általunk szintetikusan Hexamethylentétramin e g y e *1 e n hazai ké­(Hexamin) Plienolchinolimim methylcarbonicum 5!"'c',bons™ (Methyltophin) Vaselinum cholesterinatum vaselin. Kenőcs alapanyag. (Vasocerin) [■ Ajánljuk továbbá az új Gyógyszerkönyvben felvett összes tabletta-készítményeket kiszerelve, verseny-. képes árakon, versenyenfelüli megbízható minőségben. Dr. EGGER LEÓ és EGGER Budapest VI. ÉT!É !

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék