Gyógyszerészek Lapja, 1936 (31. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

CH0LP9KIH - CHIHOIN cholintartalmu ¥érnyomá§izabálfozószer 20 tablettás phiola eladási ára P 4.50 /}, KAi XXXI. évfólyam, 1. szám.____________________________Budapest. 1936 Január 1. Gyógyszerészei! Lapja AZ OKLEVELES GYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. „ „ I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egyesületi tagok díjtalanul kapják. Felelős szerkesztő: I VIII., Népszínház-utca 27. Előfizetési ára: negyedévre 6 pengő. BERKOVITS KAROLY I Telefon: 40—3—14. Postatakarékpénztári csekksz.’ 19318. I Hivatalos órák: d. e. 8—2-ig. m _______________— PHYLAXIA .............................. m S ZÉRUMTERMELŐ R.-T. BUDAPEST, X., SZÁLLÁS-UTCA 3. Human-laboratórium és városi megrendelőhely : BUDAPEST, VII., ROTTENBILLER-UTCA 26. — TELEFON: 378—09. .................................. -szérum 1—20 000 I. E. töltésben tisztított és koncentrált alakban is. „ Phylaxia DIP H T E R I A ,anatoxül védőoltáshoz „Phylaxia” V ö R H E N Y elleni szérum és Dick-féle védőoltóanyag. „Phylaxia” TETANOS elleni szérum. „Phylaxia” O R B Á N C elleni streptococcus-szérum. „ . ...__ elleni streptococcus., „ Phylaxia” SEPSIS staphilococcus_szérum. „Phylaxia” S E R O T Y P vércsoportmeghatározó savó. Magyarországon csak a „PHYLAXI A” termel humán-szérumokat. ■ ■ ---------

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék