Gyógyszerészek Lapja, 1938 (33. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

XXXIII. évfolyam, t.szám. Budapest, 1938. január 1 50135 Gyógyszerészei! Lapja AZ OKLEVELES GYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADAT MI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Egyesületi tagok díjtalanul kapják. Előfizetési ára: negyedévre 6 pengő. Postatakarékpénztári csekksz.' 19318. Felelős szerkesztő: BERKOV1TS KAROLY Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII., Népszínház-utca 27. Telefon: 1—403—14. Hivatalos órák: d. e. 8—2-ig. AN AR A * Chinoin gőzeinek beszippantása a nátha tünetei' azonnal enyhíti 1 Hatását sokáig megtartja. Ara P 2*50 ..............................— PH VLÁXIA S ZÉRUMTERMELŐ R.-T. BUDAPEST, X., SZÁLLÁS-UTCA Human-lahoratórium és városi megrendelőhely : BUDAPEST, VII., ROTTENBILLER UTCA 26. — TELEFON: 1—378—09. . . . -szérum 1—20 000 I. E. töltésben tisztított és koncentrált alakban is. „Phylaxia” DIP H T E R I A _anatoxin védőoltáshoz „Phylaxia” VÖRHENY elleni szérum és Dick-fél védőoltóanyag. „Phylaxia” TETANUS elleni szérum. iiPhylaxia” ORBÁN C elleni streptococcus-szérum. ____ elleni streptococcus., „ Phylaxia” SEPSIS staphi,ococcus-széru;. „Phylaxia” S E R O T Y P vércsoportmeghatározó savó. Magyarországon csak a „PHYL AXI A” termelhuman-szérumokat. nnnnnnnnnnnnnr mnnnnt c anann

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék