Gyógyszerészek Lapja, 1943 (38. évfolyam, 1-24. szám)

1943-01-01 / 1. szám

AlOKLtVtLfcS GYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETINEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Újból kapható ! POLYVITAPLEX-CH I N Ol H Tartalmazza az életfontosságú A, Bip B2) C, D; vitaminokat és “PP faktort'* Csomagolása S 20 csokoládé tabletta f^t^fÓGYSZERÉSZEK &L. (/ | I i h I á XXXVili ÉVFOLYAM, 1. SZÁM J L. Ík Wr J JFTt BUDAPEST, 1043. JANUÁR 1. t eARlOL A 220.000/S'33 számú belügyminiszteri rendelet rendelkezése szerint „ , , „ , Darutól csak eredeti csomagolásban árusítható! Gyégysaerregyésset* gyár kft Gyógyszertáraknak eredeti 4 és 1 darabos Budapest, XIV., Hungária-krt 114. Tel.: 497—597. csomagolásban előnyárakkal fco-fco szállítunk. H I Ideális hashajtó * | |V;, | 2j g« | y a valódi wieni yy HB bb 1 tabletta és tea j g GÁL E NI K USV készítményeinket a hivatalos követelményeknek minden tekiesteí&en megSsslclő minőségben saját lahoratériwiiuakhafö kés*St|ük. — “-aasr- inam tssanti.BW.iimiitai3.si SZíliüMTERMELő R.-T. BUDAPEST, X., SZÁLLÁS-UTCA 3. Human-laboratórium és városi megrendelőhely : BUDAPEST, VIL, ROTTENBILLER- UTCA 26. — TELEFON: 1—378—09.-szérum 1—20 009 I. £• töltésben tisztított és koncentrált alakban La, „Phjlori." DÍPHTERIA anatoxÍM védőoltáshoz „Phyhuda” VÖRHENY elleni szérum és Dick-féle ^édőoltóanyag. „Pbylaxia” T E T A N llS ellem szérum. | íi „Paytaxia” ORBANC elleni streptococcus-szérum. elleni streptococcus., TzáT-”****- skpsis ^pUÜOCOCCOMtórMl. 4m 7J Í .^Fhylaxia" S E B O T ¥ P rércsoportmeghatározó savé. | _________ Magyarországon csak a „PHYLAXIA” termel humán-szérqmokat, 11

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék