Gyógyszerészi Közlöny, 1938 (54. évfolyam, 1-53. szám)

GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY Tudományos és közérdekű gyógyszerészeti szaklap _ A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ^ EGYESÜLET HIVATALOS [LAPJA Szerkesztő: f KARLOVSZKY GEYZA 1892—1936. IV. 27. Társszerkesztő: KORITSÁNSZKY OTTÓ Az 1938. esztendei LIV. évfolyam TARTALOMJEGYZÉKE. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. Törvények: Fel/viel ék visszacsatolásáról szóló törvény. (1938:XXXIV. t.-c.) 745 Tűzharcos-törvény. (1938. évi IV. t.-c.) . . 101 Belügyminiszteri rendeletek. körrendeletek, le­iratok: Ammonium bitumensulfonicumnak az egye­sített gyógyszerárszabásba felv. 247.400/ 1938. XV. ............................................................... 800 An soletta gyógyszerkészítménynek a köz- gvógyszerellátás terhére rendelése 245.546 1938! XV................................................. 497 Ár változás (Ikül ö n 1 ege s ségek és egységes gyógyszerkészítmények) 55, 1 14, 178, 267, 363, 444 Dental depot-k gyógyszerárú sí fása (tisztes­ségtelen verseny abbanhagyása) 236.159/ 1938. XIV.................................'........................... 317 De septyl inj. k ö z g y ógysz er el'l át ás terhére rendelése 242.962/1938....................................... 191 Deseptyl tabletta tizes csomagolásának a közgyógyszerellátás terhére rendelése. 247.681/1937............................................................. 41 Gy ógyszerkülönlegességek és egységes gyógy­szerkészítmények kiegészítése és árválto­zása............. 55, 114, 178, 267, 363, 444, 484 Gy ógyszerrendelési útmutató tárgyában le­irat. 213.537/1937. XV................!.................. 453 In sulin rendelése a közgyógyszerdlátás ter­hére. 256.550/1938. . .................................... 601 Ma gánlfelek érdekében kifejtett hatósági or­vosi tennivalók ellátásáért fizetendő díjak újabb szabályozása. 60/1938.............................. 101 Or iza és Rizomaltan tápszerlkészítmények rendelése a közgyógyszerellátás terhére. 247.156/1937............... 41 Sanamid-nak a közgyógyszerellátás terhére rendelése. 245.048/1938. XV.......................... 529 Szublimát készítmények használatának eltil­tása a bábagyakorlatban. 242.110/1938. XV............................................................................ 301 Ti sztességtelen verseny abbahagyása tárgyá­ban (dental depot-k gyógyszerárúsítása) 236.159/1938. XIV........................................ 317 Vi dea olaj rendelése a közgyógyszerellátás terhére. 243.221/1938........................................ 205 Vitarsan elnevezésű arsenobensol gyógy­szerkészítménynek a közgyógyszerei látási terhére rendelése. 245.559/1938. XV...........497 Pé nzügyminiszteri rendeletek: Jövedelem és vagvonadó 1938 évi kivetése. ’ 10.000/1938.............................................................. 102 M. Gy. E. Budapesti és szegedi gyógyszerészgyakor­noki tanfolyamról (értesítés) 149/1938. . . 74 Carbo medicimalis comprimalának a „ Nostra” készítmények keretébe való be­vezetéséről 2001/1938 864 Felhívás a gyógyszertárak felelős vezetőihez. 198/1938. ..!.................................. 85 Dr. Gaál Endre alapítványra pályázati hir­detmény. (1709/1938.) ................................... 755 Gazdanikotinnak a gyógyszertáraikban való árusítása (felhívás) 159/1938...........i.,. .. . 74 Gy ógyszerész fiúotthonba való felvétel tár­gyában felhívás. 1117/1938. 568 Gyógyszerész Leány- és Diákotthonba való felvétel (felhívás) 152/1938. .......................... 75

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék