Gyógyszerészi Közlöny, 1941 (57. évfolyam, 1-52. szám)

50165 A GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 1941. esztendei LVII. évfolyamának TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztő: Társszerkesztők: KARLOVSZKY GEYZA f 1892-1936. KORITSÁNSZKY OTTÓ és LÖCHERER TAMÁS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. Kormányrendeletek: Honvédelmi szolgáltatások igénybevétele a közegész­ségügy biztosítása céljából (2.880/1941. M. E.) .. 272 Munkabérek újabb szabályozása (2.980/1941. M. E. 243 Munka- és szolgálati viszony kiterjesztése Erdélyben (580/1941. M. E.) ....................................................... 64 O rvosi kamarai tagság és más közegészségügyi kér dések rendezése a Délvidéken (5.590/1941. M. .. 471 Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap jogszabá­lyainak hatálybalépése a Délvidéken (7.560/1941. M. E.) 608 Rendkívüli fegyvergyakorlattal kapcsolatos rendeletek végrehajtása (4670/1941. M. E.) 381 Társadalombiztosítási jogszabályok hatálybaléptetése Erdélyben (200/1941. M. E.) ....................... 26 Zsidótörvény alkalmazása Erdélyben (2.220/1941. M. E.) 191 Pénzügyminiszteri rendeletek: Adók kivetése tárgyában (41.000/1941. VII. P. M.) 108 Délvidéken működő pénzügyi hatóságok területi be­osztása és ügyviteli szabályozása (500/1941. P. M.) 472 Gyógyszertári cukor fogyasztási adója (2.618/1941. X. a. P. M.)............................................................................231 Magán-vénynyilvánlartó könyvek bemutatása (128.480/ 1941. 1. m. kir. pénzügyig................................................. 150 M esterséges édesítőszerek árának szabályozása (85.000/ 1941.) 215 Kereskedelemügyi miniszteri rendeletek: Gyógyszerek kereskedelmi forgalmának szabályozá­sáról szóló rendelet módosítása (22.698/1941. K. K. M.) ................................................................................382 Heresónak méreggé nyilvánítása (34.366/1941. K. K. M.) ........................................................................................382 Kultuszminiszteri rendeletek: Gyakornoki engedélyek kiegészítő jegyzéke (41.839/ 1941. IV. 2. V. K. M.)............................................................473 Gyakornoktartásra jogosított gyógyszertárak jegy­zéke (40.296/1941.) 404 Gyógyszerészgyakornoki gyakorlati idő kitöltésére feljogosított gyógyszertárak kijelölésének kiegészí­tése (43.607/1941. IV. 2. V. K. M.)................................552 I parügyi miniszteri rendeletek: Sertésgyomor forgalmának szabályozása (51.800/1941. I.M.................................................................................................484 Zárolt gyógyszerárucikkek forgalombahozatala és fel- használása (67.100/1941. Ip. M.) 607 Belügyminiszteri rendelctrk, kürrrndeietek. leiratok: Alkalmazottak legkisebb munkabérére vonatkozó ren­delkezések Erdélyben (180/1941. B. M.)............ 123 G hinin és Coffeintartalmú gyógyszerek kiszolgálta­tásának megszigorítása (341.933/1941. B. M.) . . 727 Deriphilin krist. készítménynek az egyesített ársza­básba való felvétele (341.821/1941. XV. B. M. . . 707 Distolexpress fogyasztói árának megállapítása 226.461/1940. XV. B. M.......................................... 40 F lossin árpanyák rendelése (337.814/1941. B. M.) 453 Gyógyszerészi munkadíjakra vonatkozó rendelkezé­sek helyes értelmezése (224.662/1940. B. M.) . . 95 Gyógyszertári állványedényzet feliratainak megváltoz­tatása (333.382/1941. XV. B. M.).......................382 Gyógyszerészi tevékenység engedélyezése a Délvidé­ken (960/1941. B. M.).................................................472 Gyógyszerkészítés és kiszolgáltatás ellenőrzése (340.761/1941. XV. B. M.)..................................... 691 G yógyszerekhez felszámítható pótdfj módosítása (339.880/1941. B. M.).................................................551

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék