Állami polgári leányiskola, Gyöngyös, 1929

A gyöngyösi magy. kir. ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNYISKOLA £ ÉRTESÍTŐJE az 1929/30. iskolai évről. XXXVI. EVFO / KÖZZÉTESZI: BRENGL MATILD IGAZGATÓ. V лГ;.Д цГМ А i« ^ .‘О f\ vt ** »*.1 /§* U 82: Eue и,« NYOMATOTT A .HANGYA* KÖNYVNYOMDÁBAN GYÖNGYÖS. J ЦШШШипи111в|111И11Ш11ШННШ1НН11^1и«Ш1НииШиП11111и1111Ли^1ЖШ1и|(1Ш]т1Ш|ШШН1М111111и11Ш111|1Н11Ш|!11!1!1,Ч ’ ^ iTai-^iiiT^i^w-^ii^iiiTii Л^1|| I T ЛГ~1|Иг I

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék