Református Gimnázium, Gyönk, 1923

Alapittatott 1806-ban Nagyszékelyben, mint a külső- somogyi egyházmegye „centrális, deák oskolája“ egy ta­nítóval (Laki István). Három év múlva Mányoky József lett „professora“, a tanulók számának megnövekedése folytán mellé segédtanítót alkalmazott az egyházmegye. 1812-ben gyönki nemes komposszesszorátus meg­hívására áthelyeztetett Gyönkre. Ekkor épült a nemes­urak által adományozott telken dórjai Hajós Sámuel buzgólkodása folytán első épülete. Iskolánk e második alapitója 1840-ben végrendeletileg úgy megnövelte az intézet alaptőkéjét, hogy 1842-ben már három tanárt al­kalmazhatott a 6 oszt. ellátására. Majd az Organisations- Entwurf követelményeinek megfelelőleg 1851-ben felállitta- tott a negyedik tanszék s egy évvel később az ötödik is Ugyanekkor a kormány visszafejlesztette négy-osztályú mtézetté, sőt néhány évre nyilvánossági jogát is megszün­tette. Ugyanezen időben találjuk nyomát az első igazgatói megbízásnak is. 1860-ban épült jelenlegi épülete. Fenntartói a külsősomogyi és tolnai egyházmegyék és a gyönki komposszesszorátus. Intézetünk eddigi igazgatói voltak : 1852 Filó Lajos. 1853 Rakottyai Lajos. 1854 Pajzán Dávid, 1855-56 Sebestyén János, Schérer Konrád, Bartos Ignác, 1857 Csukás Béni, 1858 Menyei János, 1859 Ozsváth József, 1860 Kálmán Ferenc, 1862 Ozsváth József, 1863 Menyei János, 1864 Bocsor-Lajos, 1865 Garzó Gyula, 1866 Ozsváth József, 1867 Menyei János, 1868-74 Bocsor Lajos, 1874-95 Varga István, 1895-1909 Szentes János, 1909- 1922 Ádám József, 1922 Székely János. Az eddig alkalmazott tanárok és tanítók száma az óraadók és hitoktatók nélkül 66. Az eddig beiratkozott növendékek száma 7294. Az iskola jelen tanévvel fenállásának 118. évet töl­tötte be. I. ISKOLÁNK MÚLTJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék