Állami Révai főreáliskola, Győr, 1899

69 nak bemutatása mellett, a franczia s német dráma-irodalom remekműveiből is fölvett egy-egy hatásos fölvonást s azt eredetiben, korhű jelmezekben, megfelelő színpadi díszletek keretében adatta elő az arra alkalmas ifjakkal Az eredeti eszme általános érdeklődést keltett a közönség körében, úgy- annyira, hogy az érdekes s minden izében sikerült előadást meg kellett ismételnie. A műsor a következő volt: i. Rossini : Nyitány »Teli Vilmos« operából. Előadja az ifjúsági zenekar, z. Rossini: a) Vadászdal, b) Május üdvözlése »Teli Vilmos« operából. Előadja az ifjúsági énekkar 3 Részlet Schiller: »Wilhelm Teil« színmüvéből. Személyek : Wilhelm Teli..................................Spitzer Henrik Vili. o. t. Walther Teli, fia . . . .... Stolczer Imre II. o. t. Hermann Gessler, Lar.dvogt .... Baumgarten Emil VIII. o t. Werner Stauffacher .........................Pátkay Lajos VII. o. t. Walther Fürst ..................................Csikvándi Ödön Vll o t. Rösselmann, lelkész .........................Peregi Ödön VI. o. t. Petermann, sekrestyés .....................Kaczander Ernő IV. o. t. Frieszhard 1 .....................Böhm Alajos VI. o. t. Leuthold ) zso^os°k .....................Grünvald Tivadar VI. o. t. Katonák és népcsoportok. 4. Valdmann : Románcz »Incognito« czimű dalműből. Előadja az ifjúsági zenekar 5. Részlet Moliére »L’Avare« vigjátékából. Szeméi) ek: Harpagon..........................................Herzog Miksa VIII. o. t. Valéré ..............................................Csorna Kálmán VII. o. t. Maitre Jaques, Harpagon szakácsa és kocsisa......................................Teller Antal VII. o. t La Fléche, Harpagon fiának inasa . . Krausz László V. o. t. 6. Magyar népdalok. Előadja az ifjúsági énekkar. 7. Részlet Vörösmarty »Csongor és Tünde« drámai költeményéből Személyek : Csongor ......................... Baumgartner István VI. o. t. Balga ..............................................Riesz Marczell IV o. t. Kurrah | ..............................Szávay Zoltán IV. o. t. Berreh } ördögök .........................Gerő Andor II. o. t. Duzzog J ..............................Szily Andor VI. o. t. A színdarabok betanításával Hegedűs Izidor dr., Kari Keresztély Lajos dr. és Szabó Ernő dr. tanárok fáradoztak. A zenekari darabokat Vajda Emil dr. és az énekkart Kirchner Elek tanárok tanították be. Az új s főreáliskolánk tulajdonát képező díszes színpadot Pálos Ede tanár vezetése mellett, az ifjak készítették s a szép díszletek'is az c buzgalmát dicsérik. Az előadásról a helyi lapok is teljes elismeréssel emlékeztek meg s magasztalás hangján szólották

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék