Állami Tanítóképezde, Győr, 1942

SZÉKESFEHÉRVÁRI tankerület. Az intézet emléktábláján bevésett sorok: „77 vagytok meghíva egy sarjadék népet megmenteni, Merjetek nagyok lenni, Ti, kik valami jobbra vagytok meghíva... Kik egy szebb jövendőnek lehettek urai “ (Széchenyi) INTERNÁTUS. A GYŐRI M. KIR. ÁLLAMI TANÍTÓNÖKÉPZÖ-INTÉZET ÉS LEÁNYLICEUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS GYAKORLÓ NÉPISKOLA ÉVKÖNYVE AZ 1942/43. TANÉVRŐL FENNÁLL: 68 ÉVE. SZERKESZTETTE: GIRTLER MÁRIA IGAZGATÓ. GYŐR, SCHWARZENBERG-UTCA 11 ÉS MEGYEHÁZ-UTCA 42. GYŐR, 1943. NYOMATOTT A SZÉCHENYI KÖNYVNYOMDÁBAN. GYŐR, MEOYEHÁZ-U. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék