Katolikus Főgimnázium, Gyula, 1903

I |СЭ| □£□ I A GYULAI I □£□ l^faST1 1 R. КАТИ. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE и=сэ AZ 1903—1904. TANÉVRŐL. О® KÖZZÉTESZI : ©© SZABAD ENDRE IGAZGATÓ. : GYULA, NYOMATOTT DOBAY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék