Katolikus Főgimnázium, Gyula, 1905

0 0 0 A GYULAI 0 0 0 R. КАТИ. FŐGI/ANÁZIUA Harmadik értesítője. AZ 1905-6. ISKOLAI ÉV. ч Ф KÖZZÉTESZI : Ф SZABAD ENDRE------ IGAZGATÓ. ---­I---- ■■ - GYULA. 1906. -------­DOBAY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék