Katolikus Főgimnázium, Gyula, 1917

Nagyváradi tankerület. A GYULAI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM TIZENÖTÖDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1917-18. TANÉVRŐL. A nmeit, vallás- és közokt. m. kir. min. 66255. V—1918. sz. r. figyelembevételével KÖZZÉTESZI: NÉMETI JÓZSEF PÁPAI T. KAMARÁS, IGAZGATÓ. GYULA, 1918. — DOBAY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék