Katolikus Főgimnázium, Gyula, 1924

i ч Szegedi tankerület. A GYULAI RÓM. KATH. REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1924—25. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: NÉMETI JÓZSEF PÁPAI KAMARÁS, IGAZGATÓ. GYULA, 1925. DOBAY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék