Katolikus Főgimnázium, Gyula, 1927

Szegedi tankerüiet. A GYULAI RÓM. KATH. REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1927—28. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI NÉMETI JÓZSEF PÁPAI KAMARÁS, IGAZGATÓ. GYULA, 1928. DOBAY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék