Katolikus Főgimnázium, Gyula, 1928

Szegedi tan kerület. A GYULAI RÓM. KATH. REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1928—29. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI NÉMETI JÓZSEF PÁPAI KAMARÁS, IGAZGATÓ. ! GYULA, 1929. DOBAY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék