VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 8. ÉVFOLYAM (1962)

1962 / 1. sz.

cA izánt taSEálmjíhói: Sőtér István: Párhuzamos jelenségek a XIX. század magyar és orosz irodalmában Georgi Dimov: A szocialista realizmus kialakulásának problémái a bolgár irodalomban Tanulmányok Roger Martin du Gard-ról, Rusztaveliről, Goetheről Szemle x Hírek * Könyvek AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST VIII. ÉVFOLYAM • 1962. . 1. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék