HELIKON - VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 12. ÉVFOLYAM (1966)

1966 / 1-2. sz.

HELIKON VILÁGIRODALMI FIGYELŐ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA Szerkesztő bizottság: BODNÁR GYÖRGY BOR KÁLMÁN HOPP LAJOS KÖPECZI BÉLA MIKLÖS PÁL LUDMILLA SARGINA SZIKLAY LÁSZLÓ VAJDA GYÖRGY MIHÁLY Felelős szerkesztő KÖPECZI BÉLA Szerkesztő HOPP LAJOS Technikai szerkesztő T. ERDÉLYI ILONA Szerkesztőség: Budapest XI., Ménesi út 11—13. Tel.: 259-266. Szerkesztőségi órák: hétfőn 10—12 óra között Belső munkatársak: BOJTÁR ENDRE KOVÁCS JÓZSEF TÁLASI ISTVÁN VARGA LÁSZLÓ HELIKON VILÁGIÉ OD ALMI FIGYELŐ 1066/1 — 2. XII. ÉVFOLYAM megjelenik évente négy füzetben A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HIB­LAPIEODÁNÁL," Budapest V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Csekkszámlaszám egyéni: 61.257, közületi: 61.066. MNB egyszámlaszám: 8. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÖ-nál, Budapest V., Alkot­mány u. 21. Telefon: 111-010. Csekkbefizetési számla: 05,915,111-46. MNB egyszámlaszám : 46. az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: Budapest V.. Váci utca 22., Telefon: 185-612. Előfizetési díj egy évre 32,- Ft. * A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő : Merkly László A kézirat nyomdába érkezett: 1966. III. 16. Példányszám: 1350 Terjedelem : 19,95 (A/5) ív 66.62132 Akadémiai Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bernát György Index: 25,380

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék