HELIKON - VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 34. ÉVFOLYAM (1988)

1988 / 1-2. sz. - TARTALOM

Réjean Robidoux : A Nelligan-eset (Ford.: Jiménez Mári a) 148 Jean Fisette : Jegyzet egy történelmi jelentőségű fellépés hatásáról: Borduas Kiáltványának fogadtatása (Ford.: Vígh Árpá d) 159 SZEMLE Northrop Frye : Részletek a Kanada irodalomtörténete c. kötet második kiadásához írt Utószóból (1976) (Ford.: Fabinyi Tibo r és Kürtösi Katali n) 166 Fabinyi Tibor : Northrop Frye és a mítoszkritika 173 Ardó Zsuzsanna : G. Woodcock jegyzetei az angol-kanadai regényirodalom­ról 180 Tarnay László : Még egyszer arról, hogy vannak-e mcluhanizmusok 185 James Steele : Margaret Atwood irodalomkritikája (Ford.: S. Wix Klár a). 191 FOLYÚIRATQK Jakabfi Anna : Angol-Kanada irodalmi folyóiratai 199 Christina Trevisan : Kanadai szöveg- és irodalomelméleti folyóiratok (Ford.: Buzsáki Anik ó) 206 Louise Milot : Études littéraires (Ford.: Simonffy Zsuzs a) 210 Laurent Maillot : Études françaises (Ford.: Simonffy Zsuzs a) 211 Bernard Andrés : Voix et Images (Ford.: Simonffy Zsuzs a) 213 KRÓNIKA Kürtösi Katalin : Kanadai irodalom — magyar fordításban 215 KÖNYVEK Lise Gauvin—Jean-Marie Klinkenberg : Trajectoirs: Littérature et ins­titutions au Québec et en Belgique francophone ( Hanus Erzsébe t) .. 220 Stéphane Sarkany : Québec, Canada, France. Le Canada Littéraire à la Croisée des cultures ( György Alber t ) 222 Marguerite Maillet : Histoire de la littérature acadienne. De rêve en rêve ( Jakabfi Ann a ) 223 David Stouck : Major Canadian Authors. A Critical Introduction ( S. Wix Klára) 224 284

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék