HELIKON - VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 34. ÉVFOLYAM (1988)

1988 / 1-2. sz.

Kürtösi Katalin : Kísérletek Kanada irodalmainak összehasonlító rend­szerezésére 117 Kürtösi Katalin : A modern angol-kanadai dráma kialakulása és irányza­tai 57 Lebovics Viktória : Stilisztikai kutatások a Szovjetunióban 510 Jean-Louis Major : Anne Hébert és a szó csodája (diptychon) (Fordítot­ta: Bors Edi t) 124 Jozef Mistrík : Stilisztikai kutatások Csehszlovákiában (Fordította: J. Somogyi Rozáli a) .' 363 Molnár Judit : Az angol stilisztika fő irányzatai 354 W. H. New : Verssorokat ismételve (Fordította: Kürtösi Katali n) 27 Jean-Marcel Paquette : A stilisztika Québecben: mérleg és jövő (Fordí­totta: Martonyi Év a) 377 Réjean Robidoux : A Nelligan-eset (Fordította: Jiménez Mári a) 148 Patricia Smart : A képzelet távlatai (Gondolatok két kultúránkról (For­dította: L. Rabi Márt a és Simonffy Zsuzs a) » 105 •avid Staines : Sötét barlangokban kuporogva: A kanadai irodalom poszt­koloniális nárcisszizmusa (Fordította: Jakabfi Ann a) 13 Thomka Beáta : Szempontok a hetvenes/nyolcvanas évek magyar stíluskuta­tásának áttekintéséhez 413 SZEMLE Ardó Zsuzsanna : G. Woodcock jegyzetei az angol-kanadai regényirodalom­ról 180 Fabinyi Tibor : Northrop Frye és a mítoszkritika 173 Northrop Frye : Részletek a Kanada irodalomtörténete c. kötet második kiadásához írt Utószóból (1976) (Fordította: Fabinyi Tibo r és Kür­tösi Katali n) James Steele : Margaret Atwood irodalomkritikája (Fordította: S. Wix Klár a) 191 Tarnay László : Még egyszer arról, hogy vannak-e mcluhanizmusok 185 FOLYÓIRATOK Bernard Andrés : Voix et Images (Fordította: Simonffy Zsuzs a) 213 Jakabfi Anna : Angol-Kanada irodalmi folyóiratai 199 Louise Milot : Études littéraires (Fordította: Simonffy Zsuzs a) 210 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék