A háborús felelősség - Diplomáciai és kortörténeti szemle 1. (1928-1929, 1-6. szám)

1928. július-október / 1-2. szám

50510 rrf} v. A [i Ô »• w A HÁBORÚS FELELŐSSÉG DIPLOMÁCIAI ÉS KORTÖRTÉNETI SZEMLE DIE KRIEGSSCHULD VIERTEUAHRSCHRIFT FÜR DIPLOMATISCHE UND ZEITGESCHICHTE LA RESPONSABILITÉ DE LA GUERRE REVUE TRIMESTRIELLE D’ HISTOIRE DIPLOMATIQUE ET CONTEMPORAINE RESPONSIBILITY FOR THE WAR QUARTERLY REVIEW FOR DIPLOMATIC AND CONTEMPORARY HISTORY IK TARTALOM - SOMMAIRE: Diplomácia és kortörténet ......................... ......................................... 1 H arry Elmer Barnes: The end of a myth: Professor Fay on War Guilt j ................................................................................ 3 H orváth Jenő: A román kérdés az európai politikában............... 37 C esare Santoro: La responsabilité du Gouvernement Serbe dans l’attentat de Sarajevo ...................................................................... 74 Vegyes közlemények. Divers: Horváth Jenő: A háborús felelősség kérdéséhez. Tisza István gróf és az orosz támadás. — Harry Elmer Barnes: Mr. Bernadotte Everley Schmitt and the Ques­tion of Responsibility for the outbreak of the World War. — Könyvismertetések és Lapszemlék. — A legújabb kor törté­nelmének irodalma 1927-ben 82 Okmányok. Documents: Ivan Szerémy: Ist Serbien am Weltbrand schuldig? — A minisztertanácsi jegyzőkönyvek külpolitikai anyaga. Das aussenpolitische Material der Ministerratsproto­kolle I................................................................................... 134 Erratum ..................................................................................... 160 P FEIFER FERDINAND (ZEIDLER TESTVÉREK) NEMZETI KÖNYVKERESKEDÉSE BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 5. Vol. I. No. 1—2. Megjelenik negyedévenkint. 1928. julius-október.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék