A háborús felelősség - Diplomáciai és kortörténeti szemle 2. (1930-1931, 1-8. szám)

HÁBORÚS FELELŐSSÉG DIPLOMÁCIAI ÉS KORTÖRTÉNETI SZEMLE DIE KRIEGSSCHULD VIERTELJAHRSCHRIFT FÜR DIPLOMATISCHE UND ZEITGESCHICHTE LA RESPONSABILITÉ DE LA GUERRE REVUE TRIMESTRIELLE D'HISTOIRE DIPLOMATIQUE ET CONTEMPORAINE RESPONSIBILITY FOR THE WAR QUARTERLY REVIEW FOR DIPLOMATIC AND CONTEMPORARY HISTORY MÁSODIK KÖTET - VOLUME II. 19 3 0— 1 9 3 1. A szerkesztőbizottság elnöke: Président du Comité de Direction: PÉKÁR GYULA ny. miniszter, a külügyi bizottság elnöke Ancien Ministre, Président de la Commission des Affaires Étrangères à la Chambre. Szerkesztő — Directeur: HORVÁTH JENŐ egyetemi rendkívüli tanár — Professeur. Kiadó — Éditeur: PFEIFER FERDINAND (ZEIDLER TESTVÉREK) nemzeti könyvkereskedése, Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék