Hadtörténelmi Közlemények 1892. évfolyam (5. kötet. Budapest, 1892)

HADTÖRTÉ NE LM I KÖZLEMÉNYEK. KÉTHAVONKINT MEGJELENŐ FOLYÓIRAT A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS FEJLESZTÉSÉRE. A M. T. AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL. SZERKESZTI RÓNAI HORVÁTH JENŐ HONVÉD-ŐRNAGY, A BIZOTTSÁG ELŐADÓJA. 1892. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. (V. KÖTET ) KIADJA A M. TUD. AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. BUDAPEST. 1892.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék