Hadtörténelmi Közlemények 1917. évfolyam (18. kötet. Budapest, 1917)

HADTÖRTÉNELMI K Ö Z L E M É N Y E K ÉVNE GYE DES- F OLYÓIRAT A MAGYAIi HADI TÖRTÉNETÍRÁS FEJLESZTÉSÉRE A M. T. AKADÉMIA HADTÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL szerkeszti PILCH JENŐ • M. KIR. HONVÉDALEZREDES 1917. TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. (XYIII. KÖTET.) KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. BUDAPEST. 1917.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék