Hadtörténelmi Közlemények 1918. évfolyam (19. kötet. Budapest, 1918)

HADTÖRTÉNELMI KÖZ LE MÉ NYE K. ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS FEJLESZTÉSÉRE. A M. T. AKADÉMIA HADTÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PILCH JENŐ M. KIE. HONVEDALEZREDES 19J 8. TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. (XIX. KÖTET.) KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. BUDAPEST. 1918.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék