Hadtörténelmi Közlemények 1924. évfolyam (25. kötet. Budapest, 1924)

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK. ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS FEJLESZTÉSÉRE. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A MAGYAR KIR. HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI: ; GYALÓKAY JENŐ 1924. ÉVFOLYAM - / ? (XXV. KÖTET) — KIADJA A M A GYAR TU D O M Á N YO S AKADÉMIA BUDAPEST, 192 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék