Hadtörténelmi Közlemények, 31. évfolyam, Hadtörténelmi Intézet (Budapest, 1984)

3. szám - Adattár - Szakály Sándor: Az ellenforradalmi Magyarország (1919–1944) haderejének felső vezetése. Adattár, II. rész. L–Z. – Adattár. 1984. 567. p.

RÉTHY ZSOLT, gálfalvi, tbk. (Gyal.) 1. Hídvég, 1869. 09. 15 Bp. 1934. 07. 15. "2. R. Lajos tanfelügyelő 3. Ref. 4. Főreál 1—4. oszt., LA (1884—1888) 5. N (Gy), R (J) •6. Hdp. címz. őrmester 1888. 08. 18. (09. 01.), Hdgy. 1889. 08. 18., Fhdgy. — — 1893. 05. 01., Szds. — — 1900. 05. 01., Őrgy. — — 1912. 11. 01., Alezds. — — 1915. 05. 01.,. Ezds. 1917. 11. 01., Tbk. 1922. 04. 01. 7. NH, Szegeden minden ellenforradalmi mozgalomban részt vett, 1919. 08. 02 — — 1920. 03. 14.: tengerésztiszti igazoló bizottság elnöke; 1920. 03. 14 1921. 08. 01.: Bihar vm. kat. pk.; 1921. 08. 01 — — 1922. 12. 01.: határ- és vámőrség főpk.; 1922. 12. 01 1923. 09. 01­HM II. csop. főn. V. roska.; 1924. 02. 01.: nyűg. ÉVY KÁLMÁN, vitéz dombóvári, c. gyal. tbk. (Gyal.) 1. Bp. 1877. 03. 14 Bp. 1949. 02. 09. ü. R. Ferenc leányiskolái tanár 3. R. k. 4. Gimn. 1—5. oszt,, LA (1892—1896), Hadiisk. (1902—1904) 5. N (T), F(Gy)Or(Gy) •6. Hdp. thtts. 1896. 08. 18. (09. 01.), Hdgy. 189?., Fhdgy. — — 190?., Szds. 19? ?, Őrgy. 191 ?, Alezds. — — 1916. 02. 01., Ezds. 1920. 05. 01., Tbk. — — 1924. 01. 01., Altbgy. 1927. 05. 01., C. gyal. tbk. • 1940. 05. 31. 7. VH. hídfőho. pk.; 1919. 08. 20 19??: HM III. csop. vezetésével ideiglenesen megbízva; 1920 1925. 06. 01.: LA pk.; 1925. 06. 01 (07. 01 ?) 1928. 06. 14. (11. 01. ?): 7. vdd. pk.; 1928. 11. 01 1930. 05. 26. : tbk-i büv. elnök; 1930. 05. 26 1932. 08. 01. : HFPK nevelésügyi szemlélő, LHTVSzK elnök; 1932. 11. 01.: nyűg. RIEDL LAJOS, altbgy. (Tü.) 1. Sajp, 1869. 08. 17 Bp. 1936. 05. 07. 2. R. Károly ny. cs. és kir. lov. szds. 3. Ev. 4. Cs. és kir. kat. alreál, Kőszeg (1879—1883), Cs. és kir. kat. főreál ? (1883—1886), Cs. és kir. kat, mű. akad., Bécs (1886—1889), Hadiisk. (1895—1897) 5. N (T) 6. Hdgy. 1889. 08. 18. (09. 01.), Fhdgv. 1894. 12. 24., 2. o. Szds. 1899. 11. 01.. 1. o. Szds. 1902. 05. 01., Őrgy. —"— 1909. 05. 01., Alezds. 1912. 05. 01., Ezds. 1914. 11. 01., Vőrgy. 1918. 11. 01., Altbgy. 1921. 09. 01. (11. 01. ?) 7. 1920. 02 szénügyek kat. kormányzója; 1921. 11. 01 — — áv.; 1922.: nyűg. RIEDL MIKLÓS, altbgy. (Lov.) 1. Sajp, 1871. 11. 21 (12. 06 ?) — — ? 2. R. Károly — — ny. cs. és kir. lov. szds. 3. Ev. 4. Cs. éa kir. kat. alreál, Kőszeg (1881—1885), Cs. és kir. kat. főreál, Morva-Fehértemplom (1885—1888), Cs. és kir. kat. akad., Bécsújhely (1888—1891), Hadiisk. (1895—1897) 5. N (T) 6. Hdgy. 1891. 08. 18. (09. 01.), Fhdgy. — — 1895. 11. 01., Szds. 1899., Őrgy. 1911., Alezds. 1914., Ezds. 1916. 11. 01., Tbk. 192?., Altbgy. 1924. 09. 01. 7. VH 1919. 01. 01 1919. 08. 10.: lókórház pk.; 1919 1920.: bp-i lov. dd. pk.; 1921. 06. 15 192 ? : lovassági csapatszemlólő, ill. HFPK lov. szemlélő; 192 ? : 1924. 12. 15.: Í HFPK mellé beo. lov. tbk. ; 1925. : nyűg. RŐDER VILMOS, gyal. tbk. (Gyal.) 1. Pécs, 1881. 01. 11 Bp. 1969. 12. 13. 2. R. Vilmos honv. fhdgy, kezelőtiszt 3. R, k. 4. Gimn. 1—4. oszt., LA (1895—1899), Hadiisk. (1902—1904) 5. N (T), F (?), O (?) 6. Hdgy. 1899. 08. 18. (11. 01.), Fhdgy. 190?., Szds. 190?., Őrgy. 191 ?., 10 Hadtörténelmi Közlemények — 581 — ;..,..-,.. >

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék