Hajdú-Bihari Napló, 1960. szeptember (17. évfolyam, 206-231. szám)

1960-09-08 / 212. szám

V Újabb csúcseredmények atlétikában Diszkoszvetésben Szécsényi negyedik — Férfi torna egyéniben a szovjet Sahlin, csapatban Japán az olimpiai bajnok — Kard egyéniben jól szerepelnek a magyar versenyzők Az atlétika is utolsóelőtti versenynapjához érkezett szerdán. Az érdeklődés most már erősen megcsappant, lát­szik, hogy kissé kimerültek az olaszok fizikailag és való­színűleg anyagilag is, hiszen a helyárak eléggé borsosak. Ezúttal négy újabb verseny- szóimban dőlt el az olimpiai bajnoki cím sorsa, mégpedig a rúdugrásban, az ötven km-es gyaloglásban, a férfi diszkoszvetésben és a nyolc­száz m-es női síkfutásban. Kettőben érdekelve voltak a magyarok is. Sportolóink sze­replése nem sok sikert ho­zott. Sasvári ugyan lelkesen küzdött a nyolcszáz m-es női síkfutás döntőjében, az erős mezőnyben azonban nem ke­rülhetett előbbre. Szécsényi idei formájától messze elma­radva versenyzett, s így meg kellett elégednie a három amerikai mögött a negyedik hellyel. Ha csak közepes for­máját érte volna el, ezüst érmet szerezhetett volna. Az amerikai versenyzők si­kerét hozta a férfi diszkosz­vetés, amelyet A. Oerter 59,18 m-es új olimpiai csúccsal nyert meg. Férfi diszkoszvetés olimpiai bajnoka: A. Oerter (Egyesült Államok) 59,18 m, új olim­piai csúcs (régi: 56,36 Oer­ter, 1956), 2. Babka (Egyesült Államok) 58,02 m, 3. Cocha- ran (Egyesült Államok) 57,16 m, 4. Szécsényi (Magyaror­szág) 55,79 m, 5. Piatkowski (Lengyelország) 55,12 m. , Szép versenyt hozott a 800 m-es női síkfutás döntője, amelyet ragyogó hajrával a szovjet Sevcova nyert meg — beállítva saját világrekord­ját. 800 m-es síkfutás olimpiai bajnoka: Ludmilla Sevcova (Szovjetunió) 2:04,3 p, világ- csúcsbeállítás, új olimpiai csúcs! (Régi olimpiai csúcs: 2:05,9 p, Willis ausztrál), 2. Jones (Ausztrália) 2:04,4 p, 3. Donath (Németország) 2:05,6 p, 4. Kummerfeld (Németor­szág) 2:05,9 p, 5. Oleiohfeld (Németország) 2:06,5 p, ..; 7. Sasvéri (Magyarország) 2:08 perc. A délutáni atlétikai ver­senyek közül először a 4x100 m-es váltófutás eredményei­ről érkeztek jelentések. A férfi előfutamban a legjobb eredményt a németek érték el, akik 39,5 mp-es teljesít­ményükkel beállították az ollimpiai és világrekordot. A női középdöntőben az Egyesült Államok csapata emelkedett ki a mezőnyből, 44,4 mp-es új világ- és olim­piai csúcsával. Magyarország csapata 47,3 mp-es eredményével nem ke­rült a döntőbe. Többórás küzdelemsarozat után az esti órákban fejező­dött be a rúdugrás. Olimpiai bajnok: Don Bragg (Egyesült Államok) 470 cm, új olimpiai csúcs!, régi: 456 cm, Richards (ame­rikai) 1956. 2. Morris (Egye­sült Államok) 460 cm, 3. SPORTLÖVÉSZET Megkezdődtek a küzdelmek a kisöbű sportpuska-verseny- ben is, amelynek selejtezőit két csoportban bonyolították le. A magyarok közül rajthoz állít ebben a versenyszámban Holup János és Simkó Imre. Az olimpiai játékok 7 óra: Háromnapos (militaidl verseny díjlovaglása. 8.30 óra: Kard egyéni közép­döntő. 9 óra: Súlyemelés, könnyűsúly. Női tomászverseny. Kisöbű sport­puska verseny, döntő. Gyorstü­zelő pisztolyverseny, döntő. Ko­ronglövészet. 15 óra: Női tomászverseny. 4x100 m férfi váltó, középdöntő. Női magasugrás, döntő. Kard egyéni döntő. 15.30 óra: Férfi gerelyhaj ítás, döntő. 16.30 óra: 4x100 m férfi váltó, döntő. 17 óra: Súlyemelés: középsúly. 17.15 óra: 10 000 m síkfutás, dön­tő. 17.55 óra: 4x100 m ndi váltófu­tás, döntő. 18.10 óra: 4x100 m férfi váltófu­tás, döntő. 21 óra: Brazília—Szovjetunió ko­sárlabda-mérkőzés. 22.30 óra: USA—Olaszország ko­sárlabda-mérkőzés. MA A TELEVÍZIÓBAN 16.40: Az olimpiáról jelentjük. Torna. 17.15: Atlétika. 18.30: Kisdobosok műsora. 19.00: A jövő hét műsora. Mű­sorismertetés. 19.05: Televízió-híradó. 19.20: A világűr kapujában. Sin- ka József előadása. 19.50: Rászedett udvarié. NIJfK- film. A világ leggyorsabb futói, a férfi 100 méteres síkfutás dön tőjének részvevői: Háry (Né­metország, Radford (Nagy-Britannia), Figuerola (Kuba), Norton, Budd és Sime (USA). A világcsúcstartó Háry (baloldalon) Európa számára elhódította a hagyományos ameri­kai hegemóni át ebben a klasszikus versen yszámban ... am, 5. Melcher (Németor­szág) 450 cm. Négy és félórás küzdelem után dőlt el az olimpiai baj­noki cím az 50 km-es gyalog­lásban, amelyben rajthoz állt a magyar Dinesz is. Az aranyérmet az angol Thomp- s son szerezte meg új olimpiai ? csúccsal, a második helye- < zett a svéd Ljungen, míg a > harmadik helyezett az olasz ? Pamich lett. A magyar ver- v senyző eredményéről nem ér- / kezett jelentés. < Az olimpiai atlétikai verse-/ nyék során szerdán reggele először a férfi gerelyhaj ítókv léptek pályára. hogy a selej-( tezőkben eldöntsék, kik jut-V nak tovább a döntőbe. 22-en>( mérték össze tudásukat, s azs( olimpián immár szokásos?! meglepetések ezúttal sem ma- ' radtak el. Az amerikai Alley,?! aki 86,37 m-rel a világretkor-'i dot tartja, nem tudta elérni a>! 74 m-es szintet, s így kiesett.o Alley dobásai: 62,02, 67,36 ésS1 66,67 m voltak. A másik szén-$ zációt az 1956-os olimpiai baj-e nők, norvég Danielsen kiesé- V se jelentette. A legjobb tel-? jesítmény a lengyel Sidlo ne-s véhez fűződik, aki 85,14 m-es> ragyogó eredményt ért el. < A gerelyhajításban a döntő-? be jutott 13 versenyző a kö-< vetkező: > Sidlo (lengyel) 85,14 m,? Cantello (USA) 79,72 m, Ci-S bulenko (szovjet) 79,70 m,? Krüger (német) 78,81 m, Ras-t musen (norvég) 77,95, Paarna? (szovjet) 76,36 m, Kuisma (finn) 75,93 m, Fredrikson (svéd) 75,28 m, Salamon (né­met) 75,12 m, Pedersen (nor- véd) 74,67 m, Lievore (olasz) 74,82 m, Redziwonowicz (len­gyel) 74,86 m és Kulcsár (ma­gyar) 74,40 m. Lebonyolították a női ma­gasugrás selejtezőit is. A szint 1,65 m volt. 23 ver­senyző közül 15 harcolta ki a döntőbe jutást. Ezek a következők: Balázs (román), Bekker (német), Slaap (angol). Zweier (hol­rentzon (svéd), Dolia (szov­jet), Schmitz-Portz (német), Ballod (szovjet), Gere (jugo­szláv), Jozwiskowszka (len­gyel), Shirley (angol), Prit (ausztrál) és Rogers (USA). GYEPLABDA Elődöntő mérkőzésen Pa-! kisztán 1:0 (1:0) arányban* győzött Spanyolország ellen, s ezzel bejutott a döntőbe. Egyéni képzés A magyar labdarúgó váloga­tott érthetetlenül gyenge já­tékkal kiesett az első két he­lyért folyó küzdelmekből, s pénteken már csak a bronz­éremért mérkőzhet Olaszor­szággal. Nehéz napirendre térni ilyen vereség felett, de a sporthoz a vereség is hozzátartozik. Ép­pen ezért inkább az vitatható, mi is volt az ok, hogy történt mindez. Barcs Sándor, az MLSZ elnöke a dánok elleni vereség után igyekezett józa­nul értékelni az eseményeket: A magyar együttes küzdött,, azonban ezúttal egy jobb csa­pattal szemben maradt alul. A dánok gyorsabbak, fizikailag erősebbek voltak, tömören vé­dekeztek. Általában két csa­tárt tartottak csak elöl, s a vé­delmük gyakran hét-nyolc em­berből állt. A második félidő­nek volt egy olyan szakasza, amikor megváltozhatott volna a mérkőzés állása, akkor azon­ban sajnos Várhidi elhibázta a ll-est. Őszintén meg keli mon­dani azonban, hogy ez nem mentség, hiszen még több helyzetük is volt. S csak Török kitűnő védésének köszönhet­jük, hogy nem kaptunk még gólokat. A látottakból már vi­lágosan kitűnik, hogy mi a teendő a következőkben. Elő­térbe kell hogy lépjen az egyé­ni képzés, mert csak ez vezet­het el a modem labdarúgáshoz. ? LOVAGLÁS !< A díjugratásban az első ■> forduló után az élcsoport ál­dása a következő: ■> X. R. d’Inzeo (olasz) 0 hi- !< bapont, 2. Dasso (argentin) 4 /hibapont, 3.—4. Fresson (fran- < cia) 8 hibapont és P. d’lnzeo ) (olasz) 8 hibapont, 5.—8. Wil- |<cy (USA), Morris (USA), Fom- !s belle (francia), Suti Iván (ma­li gyár) 12—12 hibaponttal. > Délután sor került a dvj- 7 ugratás második fordulójára, ó s így eldőlt a lovaglásban az I ' első olimpiai bajnoki cím sor­sa. Díjugratásban olimpiai baj­nok: Raimondo d’Inizeo (Olasz­ország), 2. P. dTmzeo (Olasz­ország), 3. Broome (Anglia) :.. 10. Suti (Magyarország). ÖKÖLVÍVÁS Nehézsúly: Di Piccoli (olasz) első menetben kiütéssel győ­I zött Bekker (dél-afrikai) el­len. Olimpiai bajnok: Francesco de Piccoli (Olaszország), 2. Bekker (Dél-Afrika), 3. Ne- mec (Csehszlovákia) és Sieg- xmund (Németország). Mórom csirke... Igencsak megéhezhetett a feni távoiugias küzdelmeiben az amerikai Boston, aki az Olimpiai aranyerem megszer­zésének estéjen három csirkét evett meg. (Egyébként Is a na­pi „tejauagja” két csirke.) A gyözeiem feletti öröm, majd a jóllakottság kellemes érzésével dőlt nyugagyba, s az újságírók kérdéseire tárgyila­gosan adta meg a válaszokat: Boston örül, hogy 821 cm-rel ő tartja a világrekordot, s an­nak is, hogy olimpiai bajnok­ságot nyert. Talán néhány centiméter van még a lábában. A Jövő távolugrója — a máso­dik helyezett néger Robertson. Ez a fiatal amerikai fiú 774-gyel került Rómába. Útközben egy versenyen 788-ot ugrott, s ami­kor az olimpiai versenyen meg­szorították, képes volt 81l-re re is. Ez nála nem a végső ha­tár. Robertsonnak a világon eddig nem tapasztalt rohama, kitűnő ugrástechnikája van és még a 835 cm-t is elérheti . .. így nyilatkozott - tele has­sal - az aranyérmes, a máso­dikról . . . Szinte hihetetlen volt a 821, s most ennek „gazdája” szerint a közeljövőben újabb csúcs várható ... t j SÚLYEMELÉS i A római olimpiai játékok I műsorában szereplő sportágak f közül szerdán utolsónak a ! súlyemelés is elkezdődött. A t délelőtti órákban a Jégsúlyúak 1 * kezdték meg versenyüket. Légsúly, olimpiai bajnok: Charles Vinci (Egyesült A 'a­I mok) 345 kg. (105, 107,5,132,5), 2. Y. Miyake (Japán) 337,5 kg. (97,5, 105, 135), 3. Elmklhah (Irán) 330 kg. (97,5, 100, 132,5), ... 6. Földi Imre (Magyaror­szág) 320 kg. (100, 90, 130). Landström (Finnország) 455 i land), Csencsik (szovjet), cm, 4. Cruz (Porto Rico) 455 | Petry—Amid (francia), Lo­Ot török, két amerikai, egy német A keddi szabadfogású bir­kózó-verseny döntői éjfél utánig elhúzódtak. A nyolc súlycsoportban öt török, ket­tő amerikai és egy német olimpiai bajnokság született. Lepkesúly: Matsubara (ja­pán) p. gy. Safepour (iráni) ellen. Olimpiai bajnok: Ahmed Bilek (Törökország), 2. Mat­subara (Japán), 3. Safepour (Irán), 4. Neff (Németország), 4. Simons (Egyesült Államok), 6. Aliev (Szovjetunió). Váltósúly: Blubaugh (ame­rikai) p. gy. Ogán (török) el­len. Olimpiai bajnok: Doug Blubaugh (Egyesült Államok), 2. Ogan (Törökország), 3. Bashir (Pakisztán), 4. Habibi (Irán), 5. Vescovi Olaszország), 6. Kaneko (Japán). Kardvívóink a legjobb 12 közölt A „Teknősbéka és a nyúl tanmeséje 99 Az olasz lapok nagy teret szentelnek a dán—magyar lab­darúgó-mérkőzésnek, hiszen ez volt a keddi versenynap „slá­gere”. A l’Unita így ír: A fiatal magyarok megveret­ték magukat, mert ugyanabba a hibába estek, mint elődeik, az 1954-es svájci VB-n. Azon az emlékezetes esős délutánon Bozslk és társaik lebecsülték ellenfelüket, és a középszerű németeknek engedték át a VB- kupát. A magyar—dán mérkőzés elején is ez volt a helyzet, pedig megvolt a különbség a két csapat között a magyarok ja­vára a labdakezelésben, táma­dásszövésben, ötletességben, de felülmúlhatatlanoknak, cso­dálatosaknak, ellenállhatatla­noknak hitték magukat, s nem így volt. A Flaminio-stadion- ban megismétlődött a „tek­nősbéka és a nyúl” tanmeséje. A dánok olykor nyolcán véde­keztek, olykor nyolcan támad­tak, Fáradhatatlanok voltak, az egyik kaputól a másikig csatáztak, ugyanakkor a ma­gyar csatárok csak akkor lép­tek akcióba, amikor hátulról megkapták a védőktől a lab­dát. Amikor a magyarok már észhez tértek, késő volt. A dá­nok ugyanis megismerték a győzelem izét s már nem en­gedték ki a kezükből. Hozzá­tartozik még mindehhez, hogy az első félidőben a magyarok kevésbé szimpatikus magatar­tást tanúsítottak, úgy vélték ebben az időszakban, mintha egy ismeretlen vidéki csapat ellen mérkőznének, amely pe­dig a végén azután az „orruk­ra koppintott”. Dunai, Albert és Göröcs ez alkalommal csak figyelték a játékot. A magyar futballt jellemző gyors, ötle­tes támadásszövésböl ezen az estén szinte semmi sem va’' - sült meg. A magyarok csak Töröknek köszönhetik a „hí­zelgő” gólarányt. s Nagy mezőny részvételé- I vei kezdődött meg az egyéni I kardbajnokság. Az első for- * du lót 12 csoportban bonyo- / lítottáik le és 3—3 vívó ju- < tott a második fordulóba. Ia magyarok: Gerevich, Kár- I páti és Horváth egyaránt J biztosan, csoportelsőként ju­tottak a második fordulóba. 1 A kard egyéni versenyben már lebonyolították a máso- 'dik fordulót. A részvevők I hat hatos csoportban vívtak, s az első 4—4 helyezett ju­tott tovább. A magyarok va- 5 laimennyien bekerültek az ! elődöntőbe. I I. csoport: 1. Kárpáti (ma- avar) 4 gy. 1 11. csoport: 1. Roulot (fran­cia) 3 gy, 2. Cal Arese (olasz) í 3 gy, 3. Gerevich (magyar) 3 gv­III. csoport: 1. Arabo (francia) 4 gy, 2. Horváth (magyar) 4 gy. i 7V. csoport: 1. Lefevre \ (francia) 4 gy, 2. Pawlowski (lengyel) 4 gy. V. csoport: 1. Rilszkij (szovjet) 4 gy, 2. Zabloczki (lengyel) 3 gy. VI. csoport: 1. Zub (len­gyel) 4 gy, 2. Tisler (szovjet) 3 gy. A kard egyéni versenyben a legjobb 24 közé jutott vívók szerdán este négy csoportban a legjobb 12-be jutásért küz­döttek. Kárpáti, Gerevidh. és Horváth továbbra is jól sze­repelt, s mindhármam to­vábbjutottak. VITORLÁZÁS Szerdám befejeződtek az olimpiai vitorlásversenyek küzdelmei. Legfrissebb jelen­tések szerint az egyes hajó­osztályokban a kővetkezők nyerteik olimpiai bajnokságot: 5,5 m: Egyesült Államok, re­pülő hollandi: Norvégia, finn dinghi: Dánia, csillaghajók. Szovjetunió, sárkányhajók: Görögország. Közülük Holup szerepelt job­ban, aki a román Sírbu, a csehszlovák Horinek és a len­gyel Novicki mögött negye­dikként került a döntőbe. A mezőnyből egyébként ötven­négy sportlövő kvalifikálta magát a csütörtöki döntőbe. Kötzük van mindkét magyar versenyző is. KOSÁRLABDA A Portorico—Spanyolország mérkőzés 75:60 (39:27) Por­torico javára. TORNA . Szerdám este befejeződött a férfi tormaversemy. Csapatban Japán végzett az első helyen 575,20 ponttal a Szovjetunió (572,80 pont) előtt, 3. Olaszor­szág 559,05 pont, 4. Csehszlo­vákia 557,15 pont, 5. Egyesült Államok. 555,20 pont..., 12. Magyarország 545,45 pont. Férfi tornász oiliimpiai baj­nok: Borisz Sahlin (Szovjet­unió) 115,95 pont, 2. Qno (Ja­pán) 115,90 pont, 3. Tyitov (Szovjetunió) 115,60 pont, 4.' Taurumi (Japán) 114,55 pont, 5.-—6. Endo és Takemoto (mindkettő Japán) 114,45— 114,45 poat. H&ftl'&i Az olasz olimpiai bizottság szá­mítása szerint az olimpiai befek­tetések nagyrészt megtérülnek. Az újonnan épített sportlétesítmé­nyek tizennégymilliárd lírás költ­ségek nagy részét a totóbevéte­lekből fedezik. A mintegy négy- milliárd lírát kitevő előkészületi költségek a belépőjegyekből, a rádió- és televíziós közvetítések és az olimpiai falu bevételeiből té­rülnek meg. • John Konrads, az 1500 m-es gyorsúszás olimpiai bajnoka „öregnek” érzi magát (18 éves) s kijelentette, felhagy a verseny­zéssel. Az ausztrál TV-től kapott riporteri szerződési ajánlatot. Konrads Rómában mint riporter be is mutatkozott már, s adása kitűnően sikerült, tehát úgy néz ki: 1964-ben Tokióban Konrads csak a medencén kívül vesz részt az olimpián. • Alighanem az olimpián még egy sportoló házasság lesz: bajnokok esküdnek össze. Még Rómában esküsznek örök hűséget egymás­nak Wilma Rudolph, a pensylva­niai „fekete gazella”, a 100 és 200 m-es síkfutás olimpiai bajnoka és Edward Crook, aki az ökölvívás­ban szerzett aranyérmet. * Szeptember 9-én délelőtt tizen­egy órakor a Foro ItaUcon, az olasz olimpiai bizottság nagyter­mében Tarquinia polgármestere ünnepélyes keretek között adja át Avery Brundage-nek, a Nem­zetközi Olimpiai Bizottság elnö­kének azt az eredeti etruszk fák­lyát, amellyel az olimpiai lángot Rómába hozták. A fáklyát azután a lausanne-i olimpiai múzeumban helyezik el. Olimpiai érmek arany ezüst bronz Egyesült All. 30 15 15 Szovjetunió 25 18 21 Olaszország 12 8 8 Németország 9 15 9 Törökország 7 2 — Ausztrália 6 7 5 Magyarország 4 7 4 Lengyelország 3 4 9 Anglia 2 4 10 4%4 DVSC— Hajdúszoboszló 14:1 (6:1) Szerda, délután Debrecen­ben, Srankó játékvezetése mellett játszották le a DVSC—Hajdúszoboszlói Spar­tacus barátságos labdarúgó mérkőzést. A DVSC Papp — Molnár, Domán, Kovács,— Si- momyi, Cseke — Koimlóssy, Farkas, Beck, Zilahi, Csekő összeállításban kezdett, a 30. perc után Zilahi helyett Ta­kács állt be. A szoboszlóiak szerezték meg a vezetést, vá­laszul féltucrt gólt kaptak az első félidőben. Szünet után Papp védte a vendégek kapuját, de így sem sikerült megakadályozni, hogy az állandó fölényben játszó DVSC-csatárok ne rúg­janak újaJbb nyolc gólt. A gó­lokat Beck 5, Takács 3—3, Komlóssy 2 és Csekő, illetve Répás szerezték. TOTO-fanácsadó 1. Láng—Szállítók x,2 2. Zalaegerszeg—Komló 1 3. K. Lombik—Elektromos 1 4. M.-óvár—Sz.-fehérvár l,x 5. Vác—Budai Spartacus x,2 6. Budafok—EVTK 1 7. MVSC-Bp. Előre 1 8. Nyíregyháza—Kecskemét l.x 9. Lens—Reims 2,x 10. Angers—Nimes törölve 11. Limoges—R. Paris 2 12. Lyon—Nice törölve 13. Jászberény—SZVSE l,x 14. Pénzügyőrök—Szolnok l Az összevont járási labdarúgó-bajnokságban az elmúlt héten az alábbi .ered­mények születtek: Biharkeresz­tes—Földes 3:0 (3:0), Nyíradony— Téglás 8:1 (l:Ö), Balmazújváros— Bödönhát 7:1 (4:0), D. Vasas—Bú­torgyár 2:1 (2:0), Dobai-puszta­Hosszúpályl 1:1 (1:1$, Sárrétudva­ri—Bihamagyba jóm 2:2 (2:0), Ti- szacsege—Mezőgazdasági Gépgyár 5:1 (3:0). Darvas—Hajdúszovát 2:1 (2:0). Hajdúdorog-Sáránd 2:0 (0:0), Berekböszörmény—Na gyrábé "f*. (1:1). A földesi csapatból PÉK esi Albertet; kiállították, aki a mérkőzés végén meg is fenyeget* te a Játékvezetőt. XVII. fipcUí olimpiai {ákékok — Ráma I i'VTVVVTVTVTVTTTVVVTVVTYVTTVTVTVVTTVVfVTTTTV fVVfVV?VWtyVfVVVfVVfVTfTTTfVVVTV* 1960. augusztus 25-től szeptember 11-ig \ .AAAAAAááA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AA A A A A A A A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAaa.aaaaa.ia*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék