Hajdú-Bihari Napló, 1993. március (50. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-13 / 61. szám

1993. MÁRCIUS 13., SZOMBAT ÜNNEPI AJÁNLAT HÉTVÉGE 23 Március 14., vasárnap if* ni 21.-IV. 20. Az embernek mindenféle reflexe mellett önvédel­mi reflexe is van. Nem árt működtetni akkor sem, ha történetesen nem támadjak az emberfiát. IV. 21.-V. 20. Nincs kizárva, hogy váratlan rokoni látogatót kap. Nem kell nagy felhajtást rendezni, az illető nem is igényli, meg az is lehet, hogy nem is rokon. fik V. 21.-VI. 21. Ön, amint érezhette is> teljesítőképessége csúcs­pontján tartózkodik. Ne engedje ellanyhulni ener­giáit. Végezze el az aprólékos munkákat is, kar­ban fogják tartani. VI. 22.-VII. 22. Ez a düh sem fogja szétvetni, bár nem ok nélkül képzeli ezt. Bele kell viszont nyugodnia, hogy ma­sok nem mozdulnak mindenre olyan könnyen, mint ön. Wf VII. 23.-VIII. 23. Ön szeret mindent alaposan és kiadósán elvégezni. Igv tegyen a pihenéssel is. VIII. 24.-IX. 23. Sok mindenre használhatók az ünnepnapok, töb­bek között bizonyos félreértések tisztázására is. n IX. 24.-X. 23. A környezetszennyezesnek van egy lelki formája is. Saját bajainkat nem kell feltétlenül mások kínzására felhasználni. Elmúlnak anélkül is. X. 24.-XI. 22. Nem esküdött össze a világ ön ellen. Talán csak ön érzékenyebb most a kelleténél. Vigyázzon, ne marjon meg senkit, mert nem biztos, hogy az il­lető tehet valamiről. áfr XI. 23.-XII. 21 Nem lehet mindig mindent a szőnyeg ala söpörni, mert a végén felpárásodik. Ideje lenne már bizo­nyos dolgokat tisztázni. ^ XII. 22.-I. 20. Régi mondás tartja, hogy aki sír, attól el kell ven­ni. Azt azonban ne hagyja, hogy másik kihasz­nálják. ifa. I. 21.—II. 20. Önre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy fukar. Ezt ma is bizonyíthatja, amikor másokra költheti pénzét. II. 21.—III. 20. Módja lesz körülnézni a természetben, s ügy fog­ja találni, nem kell csodálkozni azon, hogy az em­ber-halak nem érzik jól magukat a bőrükben. Március 15., hétfő S* III. 21.-IV. 20. Lehet, hogy helyre hozhatja, amit a múlt héten el­rontott. Hivatásában fordulópont várható, jó lesz észnél lenni. Ha nagyon csábító az ajánlat, akkor is aludjon rá egyet. n IV. 21.-V. 20. Jóllehet az idő szép, a szabadba csalogató, egyre azon jár az esze, hogy minden jó-e otthon. Mai kiszólásai egyáltalán nem méltóak az ünnephez. fik V. 21.-VI. 21. Olyan sokféle elégedettség van, de ezek közül nem az a legkellemesebb, amikor élete párja megkérdezi öntől: „Most már elégedett vagy?" Jobb lett volna elkerülni ezt a perpatvart. ■ uv* VI. 22.-VII. 22. Öltöztesse ünneplőbe a lelkét, és szakadjon el min­dennapos gondjaitól, lelki megpróbáltatásaitól! VII. 23.-VIII. 23. Kokárdával a szíve fölött vigyázzon, nehogy for­radalmat robbantson ki otthon. VIII. 24.-IX. 23. Bár általában nyugodt ember hírében áll, ma mégis sikerül kihozni a béketűrésből. Jobban teszi, ha ma kerüli az embereket és az ünnepet magányosan tölti. IX. 24.-X. 23. Semmi említésre méltó nem történik ezen a napon, de ezt nem is bánja. tf€ X. 24.-XI. 22. Nagyszerű érzés a tavaszt és a szabadságot ünne­pelni. Hagyja maga mögött a sötét gondolatokat, a napi megélhetés gondjait, a személyeskedéseket, a rosszindulatú pletykákat. XI. 23.-XII. 21. A legfontosabb nemzeti ünnepen dupla oka lehet ünnepelni. Ha ez elmúlt hetekben minden megtett munkahelyi elképzelései valóra váltására, épp a mai napon kaphat jó hírt nem várt eredményekről. XII. 22.-I. 20. Saját maga meghatározója aktivitásának. A de­cemberi bakok fogják ezt mindenekelőtt érzékel­ni. Ók mozgásba lendülnek. ffsk I. 21.—II. 20. Ha ön korosabb, dühvei elegy mélabúval em­lékezik, ha fiatalabb, akkor tiszteletben tartva az idősebbek érzelmeit, ott lesz mindenütt, ahol jelen kell lennie. 2K II. 21.—III. 20. Ha sétára indul, ne higgyen a Nap langyos melegének. Március 14., vasárnap Március 15., hétfő TELEVÍZIÓ TV-l.: 6.38 Napi műsorajánlat. 6.40 Fa­lutévé magazin. 7.25 Hagyd aludni a mamát és a papát! Boldi, bolygónk fia. 7.50 „így szól sz Úr!" 8.05 Közjáték. 8.10 Muzzy in Gondoland. 20/10. rész. 8.15 This is the Way. 20/5. rész. 8.35 Vasár­napi turmix. 11.00 Fedett pálvás atlétikai vb. 12.00 Foci csúcstalálkozó előtt... 12.10 Történelmi képeskönyvünk. 12.50 For- ma-1. Dél-afrikai nagydij. Kb.15.00 Kép­újság. 15.10 Zürichi páncélterem. NSZK- filmsorozat. 16.00 Jelenségek az állat­világban. Angol filmsorozat. 16.30 Az Arany-könyvklub ajánlja... 16.35 Öröm­hír. Egyházi műsor. 17.00 Walt Disney be­mutatja. 18.45 Szerencsekerék. 19.20 A Hét. 20.00 Híradó. 20.20 Telesport. 20.25 Nemzeti dal. 20.35 Prospero búcsúzik. Mensáros Lászlóra emlékezünk. 21.15 Közjáték. 221.25 Feleségem az utódom. Amerikai film. 23.00 Nulladik típusú találkozások. Sci-fi magazin. 23.40 Ven­dégségben. Galluszt Györgynél - Toron­tóban. TV-2.: 7.00 Napra-forgó. 8.00 Műsoris­mertetés. 8.05 Aerobik Simkó Andreával. 8.20 Gólyahír. 8.50 Veszélyes öböl. Ka­nadai filmsorozat 13/9. rész. 9.20 Három kívánság. 10.10 Elektor kalandor. Szá­mítógépes logikai játék. 10.15 UNICEF- gála. 11.25 Tábori lelkészek. 11.50 Amed­dig a harang szól... 12.00 Nótaszó a Tanne étteremből. 12.15 Gazdaképző. 12.45 SOrSok. 13.25 K + P Kárpótlás és privati­záció. Szolgáltatóműsor. 13.50 Duke El- lington-emlékkoncert a Royal Festival Hallban. 14.45 Másfél millió lépés Ma­gyarországon. A Vértes erdejében. 14/9. rész. 15.20 Portré(k). 15.45 Tipplista. 15.55 Nézze meg az ember! 16.00 Múkorcso- lyázó-vb. Gálaműsor. 17.00 Csodára vár­va. 17.30 Delta. Tudományos híradó. 18.00 Körzeti tévéstudiók műsora. Bu­dapest - Debrecen - Pécs: Itthon - Szeged: Alföldi Tükör - Szombathely. 18.30 Kedves versem. 18.40 Somogyi vir­tuózok. 18.40 Gyerekeknek. 19.00 Família Kft. 70. rész. 19.35 Az elveszett frigyláda fosztogatói. Amerikai film. 21.30 Geopo- lis. A France-2. világpolitikai sorozata. 22.15 Luciano Pavarotti gálahang­versenye. 23.25 Telesport. Fedett pályás atletikai-vb. RÁDIÓ KOSSUTH, ultrarövidhullámon: 6.00-8.30 között azonos a középhullámú műsorral. 8.30 Körzeti műsorok. 10.00-15.00 között azonos a középhullámú műsorral. 15.00 Angol óra. 16.00 Az Amerika Hangja magyar műsora. 17.00 Galaxy X. Angol nyelvvizsga előkészítő. 17.15 Német nyelvlecke (ism.). 17.30 Francia nyelvlecke (ism.). 17.45 Words and their stories. A Voice of America sorozata nyelvtanulóknak (ism ). 18.20 Esti króni­ka. 18.20 RÉZben. Játékok. 18.30 Szlovák nyelvű műsor. 19.00 Román nyelvű mű­sor. 19.30 Német nyelvű műsor. 20.00 Horvát nyelvű műsor. 20.30 Szerb nyelvű műsor. 21.00-23.00 között azonos a közép- hullámú műsorral. 23.00 A BBC késő esti magyar műsora. 23.45 Berzsenyi Dániel versei. 24.00-0.10 között azonos a közé­phullámú műsorral. Középhullámon: Órán­ként: Hírek. Időjárás. Útközben. 6.00 Va­sárnapi újság. 8.30 Hangszemle. 9.05 Vi­lágóra. 10.05 Református istentisztelet közvetítése. 11.05 Gondolat-jel. 12.00 Deli krónika. Sport. 12.20 Harminc perc alatt a Föld körül. 12.50 Történelmi széljegyzet. 13.05 Névjegy. Finta József. 14.05 Szonda. Tudományos magazin. 14.35 A Szabó csa­lád. 15.05 Válogatott perceink. 16.05 Mű­sorismertetés. 16.10 Müvészlemezek. 17.05 Kirakat. 18.00 Esti krónika. 18.20 Örökzöld operettdallamok. 19.05 Sport- világ. 19.20 Műsorismertetés. 19.25 Jó éjszakát, gyerekek! 19.35 Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 20.05 Zenearchi- vum. 21.05 Legenda Kovács Imréről. 22.00 Késő esti krónika. 22.20 Kapcsoljuk a 6- os stúdiót. 23.45 Operaáriák. 0.05 Him­nusz. PETÓFI: 6.00 Zenes szórakoztató vasár­nap reggel - és természetesen sport. 8.00 Mai műsoraink. 8.05 Hektor Rektor Ku­tyapesten. 8.52 Mese-zene gyerekeknek. 9.00 Hírek. Időjárás. 9.05 Énekszóval, mu­zsikával. 9.35 A Gospel-magazin zenés melléklete. 10.00 Helyettem írtak... 11.00 Hírek. Időjárás. 11.08 Vasárnapi koktél. 12.00 Jó ebedhez szol a nóta. 12.45 Idő­járás- és vízállásjelentés. 13.00 Hírek. 13.05 Sztárválasztó. 14.00 Leporoló. 15.00 Hírek. Időjárás. 15.05 Fiala és Neuman táskarádiója. 16.00-20.00 Poptarisznya. Közben: 17.00 Hírek. Időjárás. 17.08 Sporthírek. 18.30 Sportösszefoglaló. Totó. 19.00 Hírek. Időjárás. 20.00 A vezérlő fe­jedelem. 21.00 Hírek. Időjárás. 21.05 Ma­gyarán szólva. 21.15 A Rádió dalszínháza. 22.31 A Viola együttes népzenei felvé­teleiből. 22.40 Dzsessz. 23.00 Hírek. Időjárás. 23.05 Sporthíradó. 23.10-4.20 Napforduló. Közben: 4.03-4.20 Nóták. Óránként: Hírek. Időjárás. BARTÓK: 6.00 Hírek. Időjárás. 6.05 Nép­szerű muzsika korán kelőknek. 8.00 Hírek. Időjárás. 8.05 Új kompaktleme­zeinkből. 9.00 Müsorajanlat. 9.05 Em­lékezetes előadások a Magvar Állami Op­eraházban. 10.00 Hírek. Időjárás. 10.05 Új Zenei Újság. 10.50 „Kezdetben vala az‘ ige..." 11.05 Európa hangversenytermei­ből. 11.57 Hírek. Időjárás. 12.00 Ady End­re verse. 13.00 Hangok és visszhangok. 13.10 Új lemezeinkből. 14.00 Hírek. Idő­járás. 14.05 Muzsikáló nagyvilág. 15.00 Zenekari muzsika. 16.00 Hírek. Időjárás. 16.05 Szalon. Kulturális magazin. 17.00 Bach kantatai. 17.30 Kapcsoljuk a buda- pest-belvárosi Főplébánia-templornot. 18.00 Hírek. Időjárás. 18.05 Magyar zeneszerzők. 18.35 Mozart: g-moll szim­fónia. K. 550. 19.05 Faragó Andrásra emlékezünk. 19.35 Budapesti tavaszi fesz­tivál. Közben: 20.20 Hírek. Időjárás. 20.25 „Kezdetben vala az ige..." 21.30 Szim­fonikus táncok. 21.50 József Attila min­den verse. 1933. 22.00 Hírek. Időjárás. 22.05 Rádiószínház. A kék kerékpáros. 23.14 így láttam Kodályt. 24.00 Hírek. Időjárás. 0.05-2.00 Híres zenekarok felvé­teleiből. 2.00 Hírek. Időjárás. 2.03 Szózat. DEBRECEN: 9.00 Hírek, időjárás. 9.30 Munka nélkül? 10.00 Ma-holnap. Ifjúsá­gi Magazin. 10.55 Ügyeleti jelentések, mű­sorzárás. 16.30 Kereskedelmi és szolgál­tatóműsor. 18.30 Sportmagazin. (Felelős szerkesztő: Pallai János.) A Debrecen Rádió szerkesztőségét a hallgatok a 19-650-es telefonszámon Invitálják. Az esetleges műsorváltozásokért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. TELEVÍZIÓ TV-l.: 5.40 Jő reggelt, Magyarország! Fa­lutévé. 6.00 A Reggel. 8.05 A Financial Times heti üzleti híradója. 8.30 Közjáték. 8.35 Gyereksarok. 9.55 Ünnepélyes zász­lófelvonás. Kb.10.20 Beszélgetés Antall József miniszterelnökkel. Kb. 10.40 Liszt: h-moll szonáta 11.10 Bartók Béla: Ma­gyar képek. Március 15-e. 11.25 Történel­mi, nemzeti megemlékezés. Kb. 12.30 Nekem ne lenne hazám? 12.45 Megem- lekezés a Petófi-szobornál. Kb. 13.25 Járdányi Pál: Melódia. 13.30 Gyerek­sarok. 14.35 Képújság. 14.40 Játék. Bűvös hatos. 14.55 Magyar vizilabdakupa-dön- tö. 16.00 Délutáni egyenleg. 16.10 „Ne legyen hamu a szó". 16.35 A kőszívű em­ber fiai. I. rész 18.00 A kőszívű ember fiai, II rész. 19.25 Gyereksarok. 19.45 „Engedjétek hozzám!..." 20.00 Híradó. 20.30 Telesport. 20.35 Egy forradalom hétköznapjai. 21.20 Szent március. Tévéjátékok. 22.30 Közjáték. 22.35 Gy­ertek velünk! 23.15 Híradó. 23.20 BBC- hiradó. TV-2.: 7.55 Vörösmarty Mihály: Szózat. 8.00 Kellemes ünnepet! 8.05 Rajzfilm - összeállítás gyerekeknek. 8.33 Kinizsi. Bábjáték. 9.25 Az en márciusom. 9.55 Nyitott stúdió. 10.05 A csoda keresése. 11.50 „Egy kiállítás kepei". 12.20 A ma­gyarózdi torony alján. 13.30 Márciusi mozaik. 13.55 80 huszár. 16.00 Ope­rettböngésző. 16.30 Természeti képek. 10.00 Nap-kelte. 15.00 Parlamenti Napló. 17.10 Híradó. 17.15 Természeti képek. 16.40 No, megállj csak! 16.50 Elektor ka­landor. 16.55 Gyerekeknek. 17.20 „Com- munitas fidelissima" 18.00 Híradó. 18.10 Regionális híradó: Budapest - Debrecen - Pécs - Szeged - Szombathely. 18.22 Benkő Dániel gitározik. 18.35 Az 1848/49-es magyar forradalom és sza­badságharc emlékhelyei. 19.35 Ünnepi hangverseny. Kb. 20.15 Tudósítás. Kb. 21.25 Telesport. 22.00 Esti egyenleg. 22.30 Szerelmi lazálom. Olasz film. VTV kábéles adása: 19.00 DVSC-SALG- GLASS NB Il-es labdarúgó-mérkőzésről, felvételről. HTV-30 bemutatja: 20.30 Még kér a nép. Magyar társadalmi dráma. RÁDIÓ KOSSUTH, ultrarövidhullámon: 6.00-8.30 között azonos a középhullámú műsorral. 6.55 Körzeti információs magazinok. 10.00-13.00 között azonos a középhul­lámú műsorral. 13.00 Az Amerika Hang­ja magyar műsora. 14.00-18.30 között azonos a középhullámú műsorral 18.30 V materinskom jazvku. 19.00 In limba materna. 19.30 In der Muttersprache. 20.00 Na maternjem jeziku. 20.30 Na maternjem jeziku. 20.50-23.00 között azonos a középhullámú műsorral. 23.00 A BBC késő esti magyar műsora. 23.45 Galaxy X. 24.00-0.10 között azonos a középhullámú műsorral. Középhullámon: 6.00 Reggeli krónika. 8.25 Petőfi Sándor versei. 8.30 Hangszemle. 9.00 órától min­den órában: Hírek. Időjárás. 9.05 Ének­szóval, muzsikával. 9.54 Petőfi Sándor verse. 10.00 A nemzet ünnepén. Kb.12.20 Déli krónika. Kb. 12.40 48-as dalok, kóru­sok, indulók. 12.55 Petőfi Sándor verse. 13.05 Névjegy. 13.55 Petőfi Sándor verse. 14.05 Klasszikusok mindenkinek. 14.55 Petőfi Sándor verse. 15.05 „Hány Bánk volt nálunk..." 16.00 Délutáni krónika. 16.15 Műsorismertetés. 16.20 Művészle­mezek. 17.05 Petőfi Sándor verse. 17.22 Találkozásom a népzenével. 18.00 Esti krónika. 18.30 A Kossuth-nóta. 18.57 Petőfi Sándor verse. 19.05 Sportvilág. 19.20 Műsorismertetés. 19.25 Jó éjszakát, gyerekek! 19.35 Nemzeti olvasókönyv. 20.05 A Népek tavasza. 20.45 Petőfi Sán­dor verse. 20.50 Hírek. Időjárás. 20.55 A Rádiószínház bemutatója. Menekülés az este elöl, avagy a felboncolt szív. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Örökzöld dal­lamok. 23.05 Kis éji zene. 0.05 Himnusz. PETŐFI: 4.30 Napindító. 8.00 Mai mű­soraink. 8.05 Felekírály. 8.52 A Magyar Rádió gyermekkórusa énekel. 9.00 órától minden második óraban: Hírek. Időjárás. 9.05 A magyar humor és szatíra története. 11.05 Erdély - Budapest - Nagyvilág? 12.00 Nótakalendárium. 12.45 Időjárás- és vízállásjelentés. 13.05 Hogy tetszik lenni? 13.30 Idősebbek hul­lámhosszán. 14.00 Kettőtől ötig. 17.05 Márciusi tarka-barka. 18.00 Rockhullám. 18.30 Sport. 19.05 Kölyökrádió. 19.35 Táncházi muzsika. 20.00 A vezérlő fe­jedelem. 21.05 Rockűjság. 22.00 Magyar lemezbemutató. 22.30 Dzsesszlista - különkiadás. 23.03 Sporthíradó. 23.10 Napforduló - éjfél előtt. 0.10 Magyar és idegen nyelvű vízjelző szolgálat. 0.10-4.20 Napforduló - éjfel után. BARTÓK: 6.03 Népszerű muzsika - ko­rán kelőknek. 8.00 Hírek. Időjárás. 8.05 Magyar előadóművészek kamarazenei felvételeiből. 8.40 A Magyar Honvédség központi zenekara Liszt-indulókat ját­szik. 9.00 Müsorajanlat. 9.05 Pódium. 10.05 Most olvastam. 10.15 Nicolaus Harnoncourt Beethovenje. 11.32 Kodály Zoltán népzenei feldolgozásaiból. 12.05 Hangverseny déiidóben. 13.30 Muzsikus házak. 14.05 Rádiószínház. 15.15 Gold- mark: a-moll vonósötös. 16.05 Petőfi Sándor versei. 16.25 Müller József, a sza­badságharc karmestere. 16.55 Magyar operafelvételek. 17.50 „... ha számyacs- káját lebbenti..." 18.05 Erkel Ferenc-em- lékév. Kb. 19.10 Gregorián dallamok- 19.35 Budapesti tavaszi fesztivál. Kb.21.30 Hangszerszólók. 21.50 József Attila minden verse - 1933. 22.05 Közvetítés a Nemzeti Színházból. 0.07 Hírek. Időjárás. 0.10 Évszázadok mu­zsikája. 2.00 Hírek. Időjárás. 2.03 Évszá­zadok muzsikájából. 2.03 Szózat. DEBRECEN: 9.00 Hírek. Időjárás. 9.05 Márciusi örökségünk. Zenés riportmű­sor. 10.00 Hírek, információk. 10.05 Komolyzene ünnepi hangulatban. 10.25 425 éves a Bihari Református Egyház­megye. Riportműsor. 10.55 Ügyelet, mű­sorzárás. —_____ _____ HOPPÁ...- Hogy hívják a legrö­videbb hajú popénekesnót?- Skinhead O'Connor. H. Á. Vallomás Beküldési határidő: március 23. Vízszintes: 1. Somlyó György verséből idézünk; az első rész (zárt betűk: M, T, L, G, E). 7. ... ifúság; Balázs Béla regényes önéletajza. 13. Tehergépkocsi, röv. 14. Csontvázunk része. 16. Veri a ritmust. 17. Előadó, röv. 19. ...-ke­vésbé. 21. Összeomlik. 22. Gabona mérésére használt faedény. 24. Vackor terem rajta. 26. Kúp alakú indián sátor. 28. Finn város. 29. Mindig ez van. 30. Kártyajáték, névelővel. 33. Labda továbbítása lábbal. 35. Címkedarab! 37. Ré­szére. 38. Kancatejből erjesztett ital. 39. Rendszertani egység. 41. A folyómeder és a töltés közötti rész, névelővel. 43. Lengyel légi- társaság. 44. Vivátozó. 46. Föld­rész. 48. Szolmizációs hang. 49. Inasok formaruhája. 50. Az USA tagállama. 52. Hosszmérték, röv. 53. Ezen a másik helyen. 55. Édesül női név. 57. Énekel a füle­müle. 59. Magyar származású Ázsia-kutató (Aurél). 60. Bekö­vetkezik. 62. Nizke ...; szlovákiai hegység. 64. Súlyarány, röviden. 65. Régi magyar női név. 67. In­dulás. 69. Talajművelő eszköz. 71. Világosodik. Függőleges: 2. Hamisítatlan. 3. Munkadarab! 4. Vércsoport. 5. Pest megyei helység. 6. Múlhatat­lan. 8. Félhold! 9. Az ópium alka­loidja. 10. Fafúvós hangszer. 11. Nagy testű kutya. 12. Az idézet második része (zárt betűk: H, L). 13. Az idézet befejező része (zárt betűk: E, Ü). 15. Szemestakar­mány. 18. Házat emelő. 20. Hét betűi, keverve. 23. Szabó István filmje. 25. Ókori itáliai tartomány a mai Toscana területén. 27. Fa­mintázattal díszítő. 29. Újra leír. 31. Egyházi átok. 32. Lokál belse­je! 34. ... Blas; Le Sage műve. 36. Nem csomózott keleti szőttes. 38. Nem érkezik időben. 40. Televíz­iónk, röviden. 42. TZD. 45. Eny­he lejtő a bányában. 47. Női név. 50. Túl sok alkoholt fogyasztott. 51. Francia területmérték. 54. Ezen a helyen. 56. Bács-Kiskun megyei község. 57. Madár szerve. 58. Do­rian ... arcképe; Oscar Wilde regénye. 61. Mutatás közeire. 63. YRÖ. 66. ... passant; sakkműszó. 68. Tokaj-kupa, röv. 69. Félezer! 70. Európa-kupa. Rejtvényfej tők figyelmébe! A február 20-i rejtvényünk he­lyes megfejtése: - Egy fatörzs, ha sokáig úszik is a folyóban, még nem válik krokodillá. 200-200 forintos könyvutal­ványt nyertek: Jócsák Bertalan (Debrecen, Boka K. u. 7.), Szabó Magdolna (Hajdúhadház, Battyá- nyi u. 9.), Győrösi Imre (Debrecen, Kishegyesi u. 48.), ifj. Tyukodi La­jos (Debrecen, Fényes u. 3.), Reszegi Miklósné (Debrecen, Petőfi tér 7/a). Nyilas Anna (De- brece, Németh L. u. 4.), Farkas Antal (Kismarja, Kígyós 1444), Lázár Károly (Szeged, Szél u. 84.), Ludasi László (Kecskemét, István krt. 5.), Horváth Lajos (Kígyós, Fő u. 24.).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék