Háromszék, 1993. március (5. évfolyam, 823-844. szám)

1993-03-12 / 831. szám

HÉTFŐ RTV 1.: 14.00 Hírek, időjárás, jelentés. 14.15 Zeneóra. 15.00 Tévéiskola. 15.30 Néiret- és olasz, (haladóknak) nyelvlec. ke. 16.00 Hegyi civilizáció — Csigalassúsággal az Ojtozi-szo. rosban. 16.30 Kedvenc dalia, mok. 17.00 Hírek. 17.05 Ma. gyár nyelvű műsor — Hírek, tudósítások, Napirenden, 145 éve tört ki az 1848-as forrada­lom, Rajzfilm. Alma Mater: A kolozsvári süketnéma-is- kola, Tévébrumi. 18.35 Folk, lórkincs. 19.00 Pénzügyi-ban­kár ábécé. 19.30 Nils Holger­son. 20.00 Híradó. 20.35 Sport. 20.40 Mai közelkép — kerék­asztal a kormányzás 100 nap­jának beszáirolójárói és a kormányprogramról az ellen, zék személyiségeinek részvé­telével. 21.25 Tévészínház — Anton Pavloviéi Csehov: Há­rom nővér. 0.05 Hírek. 0.20 Sport. RTV 2.: 16.00 TVE In- ternacional-hírek. 16.30 A her­ceg és a szirén. 17.00 Gyertek velünk! A hit a románoknál. 20.00 Hírek. 20.35 Hagyomá­nyok. 21.00 MKT-hírek. 21.30 Sport. 22.35 Autósmagazin. 23.00 Műsorzárás, utána a SOTI műsora. KEDD MKT-írűsor 7 órától. RTV 1.: 10.00 A iaşi-i tévéállomás mű­sora. 11.00 Tévészínház — Csehov: Három nővér (ism.). 13.50 Rajzfilm. 14.00 Hírek, időjárás-jelentés. 14.15 Zeneó. ra. 15.00 Tévéiskola. 15.30 O. rosz_ és francia-nyelvlecke. 16.00 Együttélés — magazin. 17.00 Hírek. 17.05 Jogi szol­gálat. 17.35 Szevasztok, srá­cok! (I.). 18.35 Népzene. 19.00 Tévédokumentum — Rorrán dokumentumok moszkvai ar- chívumokban. 19.30 Nils Hol_ gerson. 20.00 Híradó. 20.35 Hollywoodi történetek (2.) — Ebéd Cirónál. 21.35 Mai közel­kép — Vita alatt a kor­mányprogram — Florin Geor. gescu pénzügyminiszter vála­szol. 22.20 Férfi kosárlabda — európai KEK-mérkőzés döntő­je, helyszíni közvetítés Torinó. ból, második félidő. 23.00 Hí­rek. 23.15 Szevasztok, srácok! (2.). RTV 2.: 16.00 TVE Inter, nacional-hírek. 16.30 A her­ceg és a szirén. 17.00 Hírek. 17.05 Irodalmi stúdió. 18.05 Maguy (3.). 19.00 Sport. 20 00 Hírek. 20.35 Nonkonformisták. 21.00 MKT-hírek. 2130 Fér­fi kosárlabda — helyszíni közvetítés Torinóból, első fél. idő. 22.10 TV5 Europe hírek. 22.35 Világsztárok. 23.00 Mű­sorzárás, utána a SOTI mű­sora. SZERDA MKT-műsor 7 órától. RTV l.i 10.00 A iaşi-i tévéállomás mű. sora 11.00 A kolozsvári tévé­állomás műsora. 11.30 órától magyar nyelven: Faluriport. 12.00 A kínai (4., ism). 13.35 A verseny (rajzfilm). 14.00 Hí. rek. 14.15 Zeneóra. 15.00 Té­véiskola. 15.50 Pronoexpressz. húzás. 16.00 Idősebbek műso­ra. 16.30 Zene Kisinyovból. 17.00 Hírek. 17.05 A Televízió hallgatja önt! 17.30 Irodalmi és művészeti magazin. 18.20 labdarúgás — Steaua — Ro­yal Club Anvers, KEK-mér­kőzés. a szünetben rajzfilm. 20.30 Híradó. 20.55 A mege­gyezés (1969-es amerikai film Kirk Douglasszal, Faye Duna. vvay-jel, rendező Elia Kazan). 23.20 Hírek. 1.00 Műsorzárás. RTV 2.: 16.00 TVE Interna- cional-hírek. 16.30 Rajzfilm. 16.45 Tévészínház — George Ciprian: Gácsérfej. 18.30 Ma- gyár nyelvű műsor — Hírek, tudósítások, Meghívott egy csésze kávéra Nemes Leven­te színművész, A szerelem bo­londjai (film). 20.00 Kamara, zene — Brahms, Silvestri és Ravel műveiből. 20.20 . Hírek. 21.00 MKT-hírek. 21.30 Lab­darúgás — Glasgow Rangers —FC Brug -s, J3EK~mérkőzés, helyszíni közvetítés Glasgow, ból. 23.20 Műsorzárás. CSÜTÖRTÖK MKT-műsor 7 órától. RTV l.: 10.00 A iaşi-i tévéállomás mű­sora. 11.00 A kolozsvári tévé­állomás műsora. 12.00 Kövesd a repülőt (1989-es francia f., ism). 13.25 Videoklipek. 13.35 A verseny. 14.00 Hírek. 14.15 Zeneóra — A mise, mint ze­nei forma. Haydn: 9. mise. 15.00 Tévéiskola. 15.30 Angol­nyelvlecke. 16.00 A iaşi-i tévé­állomás műsora. 16.30 A ko­lozsvári tévéállomás műsora. 17.00 Hírek. 17.05 Nérret nyel. vű műsor. 18.05 A szó meséje — nyelvművelő műsor. 18.35 Népzene. 19.00 Japán, krizan­témok nélkül (5.) — A füg­gőleges Tokió. 19.30 Nils Hoi. gerson. 20.35 Sport. 20.40 Dal­las (215.). 21.40 Közlekedés. 22.00 Könnyűzene. 22.15 Mai közelkép — A kormányprog­ram vitája az ellenzék sze­mélyiségeinek részvételével. 23.00 Hírek. 23.15 Összefüggé­sek. RTV 2.: 16.00 TVE Tn- ternacional-hírek. 16.30 A herceg és a szirén. 17.00 Hí­rek. 17.05 Filmvilág. 17.35 Vi. valdi-művek. 17.55 Együttélés — magazin. 18.55 Diampnd Avvards-fesztivál ‘89 (4.). 19.30 Sport. 20.00 Hírek 21.00 MKT- hírek. 21.30 Sci-fi-klub — A Bermuda-háromszögbeli rejté. lyes eltűnések (3 ). 22.00 TV5 Europe-hirek. 22.35 Népzene. 23.00 Műsorzárás, utána a SOTI műsora. PÉNTEK MKT 7 órától. RTV 1.: 10.00 A iaşi-i tévéállomás műsora. 11.00 A kolozsvári tévéállo­más műsora. 14.30 órától ma. gyár nyelven: Az első mun­kahelyem — ankét (2.). 12.00 Videoklipek. 13.00 Románok Latin-Amerikában (3.). 13.30 A verseny. 14.00 Hírek. 14.15 Zeneóra. 15.00 Tévéiskola. 15.25 Amerikai angol nyelvlec. ke — Családi album (10.). 15.50 Lottóhúzás. 16.00 S.O.S., természet! ökológia — mint profitkeltő. 16.30 Vizuális mű. vészetek. 17.00 Hírek. 17.05 Színházi élet. 17.35 Pro Patria. 18.35 Népzene. 19.00 A kultú­ra a világban. 19.30 Nils Hol- gerson. 20.00 Híradó. 20.35 Sport. 20.45 A Howard család (60.). 21.45 William Forsyte táncol. 22.15 Mai közelkép — A kormányprogram vitája — válaszol Nicolae Văcăroiu mi­niszterelnök. 23.00 Hírek. 23.15 Filmmagazin. 0.15 Dzsessz — Hírek Amerikából Körössi Jancsitól. RTV 2.: 16.00 TVE Internncional-hírek. 16.30 A herceg és a szirén. 17.00 Hí- rek. 17.05 Sport. 18.00 Német nyelvű műsor. 19.00 A Ródi >- zenekar hangversenye, vezé­nyel Nanse Gum (Dél-Korea), műsoron Beethoven-művek, szólisták Mihaela Martin, Ma. rin Cazacu, Dán Grigore, helyszíni közvetítés. 21.00 MKT-hírek. 21.30 Szellemi élet — A parapszichológia — egy új vallás? (4.). 22.00 TV5 Europe-hirek. 22.35 Jo Dassin ének el. SZOMBAT RTV I.: 9.00 Jó reggelt! 10.00 Hírek. 10.10 Gyermekműsor. 11.00 Fekete Szépség kaland­jai (12.). 11.30 Hagyományok. 12.00 Pillanat és örökkévalóság — Az ÜJ Jeruzsálem (3.). 13.00 Mario del Monaco éne­kel (1.). 14.00 25 ÖRA TRAN. ZITTEVÉ, benne: Hírek, Don Coyote és Sancho Panda (14.05), Atlasz, A második vi­lágháború, Váratlan végű tör­ténetek (18.00), Riportok, Vi. lágtérkép, A férfi kézilabda, világbajnokság döntője, hely- színi közvetítés Stockholmból (18.55), Hírek, Paul EveraC „vezércikke“, Politikai top, Po. lip (3., 21.20), Vétóikéis El. lis Island (4., 23.20), Európai top. 1.00 Éjféli hívás (6.). A brassói Transilvania tévé mű. sora: 11—15.45 óráig román ás rr.agyar nyelven. RTV 2.! 15.55 Rögbi — Franciaország —Wales, helyszíni közvetítés Párizsból. 17.30 Worldnet U- sia. 18.00 Verdi: Hernani (2.). 19.00 A herceg és a szírén. 19.30 A Beatles Revival Band (Németország) hangversenye. 19.55 Dzsesszmagazin. 20 20 Hírek. 20.55 Videoklipek. 21.00 MKT-hírek. 21.30 Kort'rs ze­né. 22.00 TV5 Europe-hirek. 22.35 Világsztárok. VASÁRNAP RTV 1.: 9.00 Jó reggelt! 10.00 Hírek. 10.10 Gyermekműsor. 11.00 Fekete Szépség kaland­jai (13.). 11.30 Faluműsor. 13.90 Vallásfelekezeti műsor. 14 00 Hírek. 14.10 Videomasazin. 17.05 Tévévetélkedő. 17.35 Ka­baréműsor Florin Piersickel. 19.00 Dallas (216.). 20.00 Híra. dó. 20.35 Gyilkosság három felvonásban (1986-os ameri. kai film Peter Ustinovval, To. ny Curtisszel, Agatha Christie krimije nyomán). 22.10 Vasár, napi beszélgetés Alexandru Paleologuval. 22.40 Hírek. 22.55 Valentin Gheorghiu zongorista portréja. 23.55 Sport. A brassói Tran ilvama tévé műsora: 11—15.45 óráig román és német nyelven. RTV 2.: 16.00 TVE Interna- cional-hírek. 16.30 A herceg és a szirén. 17.00 Hírek. 17.05 Iosíf Sava műsora. 19.30 Vá­rosok és civilizációk — Jopdá. nia múzeumai. 20 00 Hírek. 20.35 Popklub. 21.00 MKT hí. rek. 21.30 Concertino. 22.00 TV5 Europe-hirek 22.35 Vi­lágsztárok. HÉTFŐ 17.00 Hírek, műsorismertetés. 17.10 48.as katonadaiok 17.20 A HELYSÉG KALAPACSA (Petőfi Sándor elbeszélő köl­teményének tévéfilmváltozata, *z.: Gábbr Miklós, Bessenyei Ferenc, Major Tamás, Garas Dezső, Mészáros Ági, Gqbbi Hilda). 18 15 A Közép-európai magazin különkiadása (az l848/'49-es forradalom és sza. badságharc emlékezete a kö. zép-európai régióban). 19.15 Kodály Zoltán három kórus­műve. 19.35 Mesesarok. 19.45 Hírek. 20.00 Szabad György, az Országgyűlés elnökének köszöntője. 20.10 Március — 'ünnepműsor. 20.40 80 HU. SZAR (magyar film, I—n. rész, sz.: Dózsa László, Tordy Géza, Madaras József, Ju­hász Jácint, Cserhalmi György, Polgár Géza, Oszter Sándor, Szabó Sándor, Lőte Attila, Mécs Károly). - 22.50 Történelmi emlékhelyeink. 23.40 Szolgálok Istenért, Egy­házért, Hazáért — Mindszenfy bíboros élete, 11,3. rész: \ per. KEDD 17.00 Hírek, műsorismertetés. 17.10 Légy jó mindhalálig (magyar film, ff, ism.). 18.50 A boldog család (német tévé. filmsor.). 19.30 Mesesarok. 19.45 Hírek. 20.00 Magyar filmtörténet — TÓPARTI LA. TOMAS (magyar film, 1940, sz.: Jávor Pál, Tolnay Klári, Simon Erzsi). 21.40 Csonka. Bereg (magyar film, 1944, „A Vörös Hadsereg parancsára közhírré tétetik. 18 évtől 50 évig minden férfiember köte­les háromnapi élelemmel Be. regszászban, a gimnáziumban mcgjelenn. november 2l-én. Aki nem tesz eleget a Jelent, kezési kötelezettségének, a Vörös Hadsereg parancsára agyonlövik.") 23.20 Műsorzá­rás. SZERDA 17.00 Hírek, műsorismertetés. 17.10 Tóparti látomás (magyar film, ism.). 18.40 A zene min- denkié — Kodály pedagógiai öröksége —, VI/1. rész. 19.35 Mesesarok. 19.45 Hírek. 20.00 Film és irodalom — MAKRA (magyar film, 1974, ff, sz.: Juhász Jácint, Csomós Mari, Bánsági Ildikó, Molnár Pi. roska). 22.40 Privát Magyar- ország, IV/2. rész. 23.40 Mű­sorzárás. CSÜTÖRTÖK 17.00 Hírek, műsorismertetés. 17.10 Makra (magyar film, ff, ism.). 18.50 Távolból írok, kedvesem ... (A Fonográf együttes műsora). 19.35 Mese. sarok. 19.45 Hírek. 20.00 XX. század — Mensáros László előadóestje. 20.45 Liszt Fe. renc: Les preludes — szimfo- nikus költemény. 21.00 Film­klub — TANUK NÉLKÜL (orosz film, sz.: Irina Kup­csenko, Mihail Uljanov). 21.35 Hollywood, avagy álomgyár a város felett. 23.00 Műsorzá­rás. PÉNTEK 17.00 Hírek, műsorismertetés. 17.10 Isten hozta, őrnagy úr.1 (magyar filmszatíra, ism.). 18.50 A boldog család (német tévéfi: msorozat). 19.40 Mese. sarok. 19.45 Hírek. 20.00 Kö­zép-európai magazin. 20.40 őseink büszke tánca (a Ma­ros Művészegyüttes műsora, 1. rész). 21.10 ISMERI A SZANDI-M.ANDIT? (magyar filmvígjáték, sz.: Soós Edit, Schutz Ila, Kállai Ferenc, Szabó László, Sztankay Ist­ván, Kiss Manyi, Agárdi Gá. bor, Dayka Margit). 22.35 Versszínház a Komédiumban: ..örökkédike" — Dinnyés Jó­zsef estje. SZOMBAT 17.00 Hírek, műsorismertetés. 17.10 A legszögedibb szöge, di — Portré Bálint Sándor néprajztudósról. 18.10 Jolly Joker (német tévéfilmsorozat). 19.10 Mesesarok. 19.45 Hírek. 20.00 A DUNAI HAJOS (ma­gyar film, sz.: Koncz Gábor, Agárdi Gábor, Bujtor István, Ménszátor Magdolna, Mada­ras József, Kállai Ferenc, Latinovits Zoltán). 21.35 EuY ERKÖLCSÖS ÉJSZAKA (ma. gyár film, sz.: Cserhalmi György, Makay Margit, Psota Irén, Carla Romanelli, Tar. ján Györgyi, Csákányi Lász­ló, Balazsovits Lajos). VASÁRNAP 17.00 Hírek, műsorismertetés. 17.10 KEMF.NYKALAP ÉS KRUMPIIORR (magyar ifjú. sági fi!m. sz.: Alf°nzo, Páger Antal, llaumann Péter, Ko. vács Krisztián. Berkes Gábor, Timár Béla, Kiss Gabriella). HÉTFŐ 7.00 Híradó. 8.00 Halló, Euró. pa — jó reggelt, Németor. szág! 10.00 A Főnök (am. sor.). 11.00 Gazdag és szép (am. sor.). 11.30 Forró nyeremény. 12.00 Rizikó — játék. 12.30 Családi párbaj — játék. 13.00 Magazin. 13.30 A Springfield, sztori (am. sor). 14.20 Kaliíor. nia klán (am. sor,). 15.10 Bal. eseti osztály (am. sor.). 16.00 Gyilkosság a hobbija (am. sor.). 17.00 Beszélgetés. 18.00 Ki itt a főnök? (am. sor.). 18 30 Borzasztó kedves család (am. sor.). 19.00 Fiatalok magazinja, 19.15 Sípszó — focishow. 19.45 Híradó. 20.15 Robbanékony — magazin. 20.45 Jó idők, ro-jS2 idők (n. -sor.). 21.15 Columbo (am. kr.sor.) 23.10 Quincy (am. sor.). 23.05 Kulturális ma. gazin. 24.40 Gong — show. 1.15 Borzasztó kedves család. 2.55 Ki itt a főnök? 3.30 Be­szélgetés. 4.25 Robbanékony. 4.50 Gyilkosság a hobbija. 5.40 Jó idők, rossz idők, 6.10 Fiata. lók magazinja. KEDD 7.00 Híradó. 8.00 Halló, Euró. pa — jó reggelt, Németor. szág! 10.00 A Főnök (am. sor.). 11.00 Gazdag és szép (am. sor.). 11.30 Forró nyeremény. 12.00 Rizikó — játék. 12.30 Családi párbaj — játék. 13.09 Magazin. 13.30 A Springfield, sztori (am. sor ). 14.20 Kalifor. nia klán (am. sor.). 15.10 Bal­eseti osztály (am. sor.). 16.00 Gyilkosság a hobbija (am. sor.). 17,00 Beszélgetés, 18.00 Ki itt a főnök? (am. sor.). 18 30 Borzasztó kedves család (am. 5or.). 19.00 Fiatalok magazinja. 19.15 Sípszó — focishow. 19.45 Híradó. 20.15 Robbanékony — Tagazin. 20.45 Jó idők, rosrz idők (n. sor.). 21.15 Hegylakó (am. sor.). 22.15 Krimimaga- sin 23.15 Robbanékony vita. 24.15 Gottschalk-show. 1.00 Törvény és rend (arrs Sor.). 2.05 Borzasztó kedves család. 2.40 Ki itt a főnök? 3.10 Beszélgetés. 4.10 Robba­nékony. 4.35 Gyilkosság a hob. bija, 5.25 Jó idők rossz idők. 6.10 Fiatalok magazinja. SZERDA 7.00 Híradó. 8.00 Halló, Euró. pa — jó reggelt, Németor­szág! 10.00 A Főnök (am. sor.). 11.00 Gazdag és szép (am. sor.). 11.30 Forró nyeremény. 12.00 Rizikó — játék. 12.30 Családi párbaj — játék. 13.00 Magazin. 13.30 A Springfield- sztori (am. sor). 14.20 Kalifor. nia klán (am. sor.). 15.10 Bal­eseti osztály (am. sor.). 16,00 Gyilkosság a hobbija (am. sor.). 17.00 Beszélgetés. 18.00----------|JAKOMSZ£K 4 10SJ. MÁRCIUS 12. 18.50 Magyar évszázadok — Mátyás törvénykönyve. 19.05 örökségtink — A szatmári la. kőházak. 19.15 Mesesarok 19.45 Hírek. 20.00 CSILLAG A MÁGLYÁN (magyar film Sütg András nagyívű drámájának nyomán, sz.! Huszti Péter, Sztankay Ist­ván, Mensáros László, öze Lajos, Haumann Péter, Schutz Ila, Sinkovits Imre). 21.40 Vasárnap esti muzsika — Mendelssohn: Hebridák — nyitány, Gricg: A-moll zon. goraverseny. 22.30 Építette: Ybl Miklós (dokumentum­film). 23.00 Műsorzárás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék