Háromszék, 1994. január (6. évfolyam, 1039-1058. szám)

1994-01-04 / 1039. szám

HÁROMSZÉK független napilap SEPSKZENTGYÖRGY 1994. JANUÁR 4. 1039. szám ÁRA 60 lej előfizetőknek 40 lej Ki:m> ★ ESZTENDŐFORDULÓN ★ ESZTENDÖFORDULÓN ★ ESZTENDŐFORDULÓN ★ ESZTENDÖFORDULÓN ★ ESZTENDŐFORDULÓN * SEPSISZENTGYÖRGYÖN •Szilveszter napján a sepsiszentgyörgyi me­gyei kórház sürgősségén csak két, viszonylag sú­lyos állapotban lévő beteget kezeltek. Délelőtt a 38 éves Ioana Stănescu uzoni lakost ápolták orr­vérzéssel és szeme körüli sérülésekkel, délután pedig a 40 éves Pásztor Júlia székelyudvarhelyi lakostkezelték arcán karmolásinyomokkal. Utób­bit mentővel szállították a sürgősségre, és az állította, hogy nemi erőszakkísérlet áldozata volt. December 31 -én a rendőrségen nem jegyeztek fel különösebb eseményt. •1994. január elsején ellenben hat, vágott sebekkel jelentkező vagy mentővel beszállított személyt kezeltek, sorrendben: a 21 éves sepsi­szentgyörgyi Barta Lászlót, a 27 éves hídvégi Badi Gyulát, a sepsiszentgyörgyi 24 éves Kobza Sán­dort és a 27 éves Mocsel Istvánt, valamint a 16 éves illyefalvi Bucur Zsófiát. A sérültek egy része ittas állapotban sebesítette meg önmagát. •Az év első napján a délutáni órákban Nagy- ajtán volt közlekedési baleset. A 25 éves Takó Tibor baróti lakos nem alkalmazkodott a csúszós úttesthez, s kocsijával az út menti fák egyikébe hajtott bele. Az ütközés nyomán egy utas könnyeb­ben megsérült. (-MO-) FELSŐHÁROMSZÉKEN •Az 1994-es év első kézdi vásárhelyi újszülött­je szilveszter éjszakáján éjfél után negyed órával jött a világra 3 kilogramm súllyal. A kis Bernadett­nek a márkosfalvi Bartók Gabriella adott életet. Január 3-án reggelig még két kisbaba született. •A sebészetre nem szállítottak be egyetlen súlyos sérültet sem, ellenben a belgyógyászati osztályon már,gazdagabb’ ’ volt a felhozatal: egy gyógyszeres öngyilkossági kísérletet, egy gutaütést és két, kómában lévő ittas személyt jegyeztek be. •Az idén csupán három közszolgáltatási egység szervezett szilveszteri mulatságot: a Bujdosó vendéglőben száz, a piaci Kóbor ló vendéglőben 32, a fortyogói vendéglőben pedig 140 személy mulatott. A Kóbor lóban a berecki katonai egység tisztjei és altisztjei együtt búcsúztatták az óesz­tendőt. Fortyogón mulatott a „felső tízezer”, a város területén levő vállalatok, intézmények vezető személyiségei. Zenélt az Árpik együttes. A vidám jelenetekkel Gáspárik Attila és Nagy István marosvásárhelyi színművészek remekeltek. A tom­bola se hiányzott A fődíj egy malac volt, de Incitato lovas szobrot és pezsgőt is kisorsoltak. A tombolán és tűzijátékon kívül sztriptíz is volt. Barbara sztriptíztáncosnő nagy sikert aratott. A menü, a kiszolgálás kifogástalan volt. A Bujdosó vendéglőben a műzenét brassóiak szolgáltatták. Olyan jó hangulat alakult ki, hogy csak másnap kilenc óra körül kezdtek szétoszlani. •Ezekben a napokban nem történt különösebb kihágás, bűncselekmény Felsőháromszéken. (Iochom) Az óévben még, december 31-én a sepsiszentgyörgyi szülészeten Kerekes Évaasszisztensnő ikerpárnak adott életet. Nevük Csongor és Izabella. A kellemes eseményt csöndes szilveszter éjszaka követte. Az új esztendő első szülöttje január elsején kora délután, tizenöt óra harminc perckor jött a világra, neve Csákány Beáta, 3800 grammos szép, egészséges kislány. Kevés idő múltán doktor Bálint Sándor nőgyógyász és Uzoni Emese szolgálatos bába újabb ikerpárt „fogott ki ’ ’, a kismama Albert Angéla, ugyancsak az egészségügyben dolgozik, kislányát ' Noémi, fiát László névre kereszteli. Felvételünkön az ikrek és a boldog kismamák Éva Csongorral és Izabellával, Angéla Noémivel és Lászlóval. Kívánjunk mindannyiuknak egészséget, a szülőknek erőt és kitartást is felnevelésükhöz. Közösségünknek pedig hasonló gyermekáldást az év sok más napján. (s, E.) ERDŐVIDÉKEN csendes volt az esztendőforduló. A vendéglők, kocsmák ugyanis hagyományápolóknak bizo­nyultak, mert sehol nem volt ún. szervezett szil­veszteri mulatság. Ami egyébként nem a kocs- márosok kezdeményezőképtelenségére vall, hanem arra, hogy a régi jó szokás szerint Er­dővidéken inkább szűkebb családi vagy baráti körben búcsúztatják az Ó-, illetve köszöntik az új esztendőt. *Vidékszerte esküsznek rá, hogy eziránt felmérhetetlen jó szolgálatot tett, s remélhetőleg ezután is tesz a Duna Televízió. Amiért Bölöntől Vargyasig s fel Nagybaconig nem győznek elég hálát adni az Istennek. »Tegnap délben még csend honolt az önkormányzatok háza táján is, bár a hivatalok működtek. «Ez idő tájt semmilyen ki­hágásról nem adott hírt a rendőrség. Bárcsak egész évben tétlen ülnének! • Ám kevésbé jó hír, hogy hétfő délig egyetlen újszülött se jött a világra a baróti kórház szülészeti osztályán. (Be. L.) ELŐPATAKI HÍRHALOM •Közel hetven turista töltötte a szilvesztert és az új év első napját az egykoron neves fürdő villáiban. Az ünnepi menü csupa 21 000 lejt kóstált. A Simexa kft.-hez tartozó egységnek csak év végi hajszával sikerült bein­dítania a fűtést, melyet nyomós hazai okok fékeztek. A mester­ségesen gerjesztett meleghez te­hát abelülről fűtött „hazafiasság­nak” is társulnia kellett. •Már a megyei tanács asz­talán van a 61 miihó lej évi szükségletet meghaladó 1994. évi költségvetés-igénylés. Ennek oroszlánrészét, mintegy 44 mil­lió lejt, az előpataki izomideg- sorvadásos betegek kórháza emészti majd fel. A maradék 17 millióból három helységnek kell osztoznia. Pénz kell útjavításra a községközpontnak számító Ára- patakon, rendbe kell tenni a tűz­oltókocsit, Erősdön tatarozni a művelődési otthont. A tavalyi költségekből kijavították azára- pataki orvosi rendelőt, korsze­rűsítették a helyi tanács székházát, és végre aszfalt- burkolatot kapott az előpataki fősétány. Kisgyörgy Zoltán ( folytatása a 2. oldalon) f---------------------- Máról holnapra HELYÜNK A NAGYVILÁGBAN Esztendő fordultán mindig mintha valamiféle számvetést akarna az ember hadd lám, hogy s mi történt, mi az, amire szívesen, s mi az amire egyáltalán nem szívesen pillantunk vissza. Mely történésekből levonva a következtetést, vágunk neki a látnokok által rossznak jósolt, de ettől még teljesen ismeretlen, sót, kiismerhetetlen új esztendőnek. Ilyesmiken töpreng az ember, amikor régóta és ritkán látott ismerősök, rokonok, testvérek jődögélnek hazafelé Nyugat felől, Magyar- országról, Ausztriából, Németországból, ki innen, Id onnan. Némelyikük vonattal, mások csodaszép autókon, fehér Mer­cedesek, galambszürke Fordok, meggypiros Volkswagenek kényelmes üléseibe süppedve. Karácsonyra, óesztendő bú­csúztatójára érkeznek, évben egyszer- idehaza olcsóbb a terülj asztalkám -, amikor a patrónus engedi Pesti, bécsi zsargon, fülünknek szokatlan akcentus elegyedik a beszédbe, a tegnap még jóízű székelymagyar anyanyelvbe. A gyermekek is német nyelvű iskolába járnak. Hogy könnyebben érvényesüljenek. Mondom, rég nem látott atyámfiakkal futottam össze a minap. Hogy s mint? - jön a közhelyes kérdés. Mindenki, köszöni szépen, jól van. Fordjáből éppen kiszállt barátunkis. Magunk is. Ki-ld a maga módján. És sorolja gondjait, hogy a kapita­lizmus az kapitalizmus, ott bezzeg nincs lazsálás, nincs pardon, hanem percre beosztott élet, az embernek meg kell becsülnie elsősorban munkahelyét, mertha egyszer Id rúgják,vakarhatja a feje búbját, hogy mitévő legyen, szép családját miből tartsa eL Másutt is így lenne ez, mondjuk, szűkebb pátriánkban, Háromszéken. Bécsben, Stuttgartban, Hamburgban uszodába járhatnak a gyerekek, meg síórákra, ha kedvük szottyan, golfozni is tanulhatnak jól megfizetett tanár keze alatt Mig egykori pajtásaik sáros utcákon totyognak tanulni az állam hivatalos nyelvén az állam történelmét földrajzát, de az anyanyelvű betűvetést is, hittanórán a miatyánkot Ahogy lehet. Szóval - mondja Fontjából éppen kiszállt barátunk-,- nem könnyű idegen emberek között idegen országban, iga­zodj el, ha tudsz, be sem fogadnak, mert jövevény vagy, legfeljebb egyazon hazából elszakadt honfitársaiddal ülhetsz össze a hazaszeretettől nekibuzdulva belesírni bánatod a pohárba. Azt is csak nagy ritkán. Amit viszont idehaza is megtehetsz, ha van neked búd - teszem hozzá -, kultúrház még kevés, könyvtár, könyvesbolt annyi se, de kocsma, az van elég. Választhatsz kedvedre. Ha idehaza, szülőföldeden lebozgo- roznak, odakint új hazádban meg leoláhoznak. Mondom, kedvedre választhatsz. Haza? Végleg már soha. Az útlevél már osztrák, német magyar, amerikai, svéd, svájci olasz, francia. ÖrüInek szegények, idegen országba szakad t atyánk- fial szóval, örülnek, ha évben egyszer, karácsonykor, óesz- tendő búcsúztatóján hazajöhetnek Néhány napra. Vagy az öregek temetésére. Halottak napjára vagy a szülői ház átíratására. Egyébként köszöni szépen, mindenki megvan. Ki így, ki úgy. Búcsúzóul még annyit: az autón kívül mi az elégtétel? Néma csend. Boldog jövőt! Bunkó Levente J „FEL, BARÁTIM...”- szárnyalt a hitvalló ének a sepsiszentgyörgyi ősi vártemp- lomban. Református kis- és nagycserkészek sorakoztak fel az elsuhant esztendő utolsó előtti napján. Átvették a számukra leg­szebb és lehető legnagyobb ajándékot: karjába, ölébe fogad­ta őket a vártemplomi gyüle­kezet Közel két éve is itt tették fogadalmukat, sazótaadr. Lász­ló Ferenc nevét viselő cserkész­csapat lélekszáma meghaladta a félszázat. Szülők és nagyszülők kísérték el őket, köztük olyan is, aki ez alkalommal kérte unokája besorolását Nagy Gizella,Erase Ilona és Nagy Géza Zsolt (hegcserkészek és a csapatvezető Héjjá Hubert fogta kezüket. Gyertyák fénye mellett betlehe- mes játék csengett fej aj kukon, s a pásztorok, angyalok, három- királyok ékes ruháján a zöld nyakkendő díszelgett. A sepsiszentgyörgyi Golgo­ta templomában otthonára lelt a Romániai Magyar Cser­készszövetség háromszék-bar- casági körzetének egy reformá­tus - ezután felekezeti alapon szervezkedő - cserkészcsapata. Felhangzott az ének: „Kövesd a Jézust, kövesd még ma...” A céljai miatt fél évszázada megmagyarázhatatlanul száműzött magyar cserkészmoz­galom pröbázott, válogatott fi­ataljai a tíz cserkésztörvény és a tíz szentparancsolat szerint in­dultak és indulnak egy új gene­ráció alaprétegeként Kisgyörgy Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék