Háromszék, 1998. február (10. évfolyam, 2256-2279. szám)

1998-02-12 / 2265. szám

hol, MIKOR • r 1 CSÜTÖRTÖK 1998. Napkelte: 7.20 Napnyugta: 17.40 február 12. * Eltelt: 43 nap Hátravan: 322 nap LAPSZÁMFELELŐS: Simó Erzsébet TERVEZŐSZERKESZTŐ: Kovács József KORREKTÚRA: Joós Abigél Málnási Emese Marad a változékony, tavaszias idő. Helyenként hószállingózásra is szá­míthatunk. A hőmérséklet értékei -5 és 10 Celsius-fok között alakulnak. föl ISTEN ELTESSE Eulália, Lídia, Lilla, Lívia nevű olvasóinkat! ÉVFORDULÓK 60 éve született RADNÓTI ZSUZSA drámatörténész, esszéíró, Jászai-díjas dramaturg 65 éve született PETRESS ISTVÁN újságító, riporter, a Magyar Rádió több népszerű adásának szerkesztője 75 éve született Franco ZEFFIRELLI olasz filmren­dező (Rómeó és Júlia, Napfivér, holdnővér, Makrancos hölgy, A názáreti Jézus stb.) 75 éve született (megh. 1976) Reinhard FEDERMANN osztrák író 100 éve halt meg (sz. Kézdimárkosfalván, 1810) BARABÁS MIKLÓS festőművész, grafikus, akadémikus 125 éve kiáltották ki az első SPANYOL KÖZTÁR­SASAGOT (1874 végén megdöntötték az államrendet, és megkezdődött a második Bourbon-restauráció) 135 éve halt meg (sz. 1823) LISZNYAI KÁLMÁN (Damó) költő, ügyvéd, a reformkori országgyűlési ifjak egyik központi alakja 230 éve született (megh. 1835) I. FERENC magyar király, osztrák és német-római császár 235 éve halt meg (sz. 1688) Pierre Cáriét de Chamblain MARIVAUX francia regény- és drámaíró. ^ röviden ^ MA: Barabás Miklósra, a XIX. század nagy portré­festőjére emlékezünk halálá­nak 100. évfordulója alkal­mából. A kegyeletteljes em­lékezés koszorúit déli bóra­kor helyezik el a kézdimár- Tcosfalvi emlékszobornál. Az érdeklődők számára 10.30 órakor autóbusz indul a me­gyei könyvtár elől. I A tán­colni, kapcsolatot teremteni, szórakozni vágyó felnőtteket a Művész mozi épületében működő Discret bárba várják 20 órára. A szórakoztató es­ten lehetőségük nyílik arra, hogy kapcsolatot teremtse­nek, európai és dél-amerikai, valamint divattáncokat tanul- janak-j árjának, táncpartnert keressenek. I Az Asimcov Vállalkozói Iroda tájékozta­tót tart 17 órától az Új Kéz­fogás Közalapítvány pályá­zati lehetőségeiről a megyei tanács gyűléstermében. Tele­fon: 352 425. I Az Ares ven­dégművész-program kereté­ben 16 órától Julie-Andrée T. (Kanada, Montreal) Reflekció #1 címmel performance-ot mutat be a színházépület elő­csarnokában. Biliárdverseny. A kézdi- vásárhelyi polgármesteri hi­vatal sportirodája és a Floyd kft. közös szervezésében a KSE Kaszinóklubjának biliárdter­mében tartották meg a hét végén az első nyílt városi biliárd- versenyt, amelyen tizenhatan vettek részt. Áz első három helyezett: Niczuly Csaba (14 pont), Kádár Gábor (12 p.), Gergely Menyhárt (11 p.). A következő versenyt június*, folyamán tartják. (d.) A háromszéki képző­művészek a 315 279-es tele­fonon érdeklődhetnek-jelent- kezhetnek a székelyföldi kép­zőművészek III. magyaror­szági tárlatára, amely április 30-án Székesfehérváron nyí­lik meg, majd több városban is bemutatják. képernyő^ DUNA TV 7.00 Híradó. 8.45 Reggeli muzsika. 9.00 Segítség! Ta­nulok?! 10.00 Képes krónika. 11.50 Kismamaklub. 12.20 Régiók. 12.50 Vers — Rab Zsuzsa: Add meg. 13.05 Lapozó. 13.20 Esti kérdés. 13.35 Néptáncok. 13.45 A bánya titka (magyar némaf., 1918). 15.25 Borok, borvidé­kek, borkultúrák (6.). 15.55 Kincsesház. 16.35 Amiről a kövek mesélnek. 16.55 Elő forrás (katolikus műsor). 17.30 Horgásztanya. 17.45 Kaptár (méhészeti mag.). 18.05 Billy, a macskakölyök (brit rajzf- sor., 1.). 18.30 Mese. 18.50 Műsorismertetés. 19.00 Hír­adó. 19.15 Faludy György, költő (magyar portréi., 1987). 20.35 Mozart: C-dúr zon­goraverseny K. 467. 21.05 Váltó. 21.40 Estíkérdés. 21.55 Müsorajánlat. 22.00 Híradó. 22.20 Sportpercek. 22.30 Mozgókép. 23.05 A film év­százada— Azúj-zélandi film: Mennyei teremtmények (új- zélandi—n. f., 1996, írta és rendezte: Peter Jackson, fsz.: Melanie Lynskey, Kate Winslet). 0.40 Híradó. MTV 2 7.00 Híradó. 7.15 Aktuális. 7.45 Határtól határig. 8.15 Szabadverseny. 8.45 Határtól határig. 9.00 Tudóra. 10.00 Kincsestár. 12.00 Híres ma­gyar könyvtárak. 12.50 Ar­^ színház ^ A Tamási Áron Színház ma Kézdivásárhelyen, holnap Baróton mutatja be közkívánat­ra Nóti—Fényes Nyitott ablak című zenés vígjátékát. A ma esti kézdivásárhelyi előadás bevéte­lét felajánlja a Jókainé Labor­falvi Róza Színházpártoló Ala­pítvány megsegítésére. Kérik a kézdivásárhelyi színházked­velő közönséget, lehetőségéhez mérten támogassa az alapít­ványt tervei megvalósításában. borétumok, gyűjteményes ker­tek (Bárdudvarnok, Somogyi János-arborétum). 14.00 Téli olimpia. 16.00 Repeta. 18.30 Kormányváró. 19.00 Az One- din család (182.). 19.30 Ma­gyarország ma. 19.55 Mesetár. 20.30 Híradó. 21.00 A mi 20. századunk (ang. dokf.-sor.). 21.55 MTV+ 22.00 Téli olim­pia. 23.00 Elektra mindörökké (rockopera, 1995, ism.). 0.45 Mélyvíz. TV 3 16.00 Jövőnéző. 16.30 Hamisító apáéban (am. vígj., 1990, fsz.: Jeff Goldblum, Kristin Scott Thomas). 118.15 72 óra 18.45 Fejvadász (20.). 19.45 Hír3. 20.15 Kramer kontra Kramer (am. f., 1979, fsz.: Dustin Hoffman, Meryl Streep). 22.15 MASH (4.). 22.45 Miss Pszi- chozsaru (15.). 23.40 Híradó. M SAT 7.30 Vekker. 13.45 Bulivonal. 14.15 A hekus. 15.15 Parti sétány, Ausztrália (249.). 15.45 Játszd újra... 16.30 High Life Disco Top Ten. 17.00 Bulivonal. 17.30 Pophírek. 18.00 Szelep. 19.00 Benny Hill (16.). 19.30 A hekus (34.). 20.30 Drakula (2.). 21.00 Bikini carwash (am. vigj.). 22.35 Szakadárok. 0.35 Music Box. RTV RTV 1.: 6.00 Reggeli színes hírműsor, benne olimpiai köz­vetítések. 11.00 A temesvári 'tévéállomás műsora. 12.00 Hírek. 12.05 Szenvedély. 13.00 Az átmenet iránya. 14.00 Hí­rek. 14.10 Ablak a világra. 15.00 Könyvkiadók tervei. 15.30 A tűzoltók hírei. 15.45 A rendőrség hírei. 16.00 Együtt­élés. 17.00 Hírek. 17.10Sailor Moon. 17.35 Tartós ház (79.). 18.00 Európai idő. 18.30 Téli olimpiai játékok (összef.). 19.00 Sunset Beach (150.). 19.45 Sorsjegyhúzások. 19.50 Művelődési hírek. 19.55 Csak egy szóra! 20.00 Híradó. Kü­lönkiadás. Sport. 21.15 Dr. Quinn (12.). 22.15 Figyelő. Politikusok kiszólásai. Cukor kenyéren (állami segély gye­rekeknek). A bűvész. 23.00 Téli olimpiai játékok (összef.). 23.30 Hírek. 23.45 Trió-fogadás (lóverseny). 23.50 A pénzvi­lág hírei. 0.20 Canary Wharf (105.). 0.45 Humormagazin. RTV 2.: 6.30 MKT-müsor. 8.00 Euronews. 8.30 Canary Wharf. 8.55 Ismeretterjesztő műsor. 9.55 Mindenki orvosa. 10.25 Az átmenet arcai. 11.25 Hírek. 11.30 Gigi. 12.00 Téli olimpiai játékok — férfi sí­futás, 10 km. 13.30 Jog az igazsághoz. 14.00 Téli olim­piai játékok— műkorcsolya, férfi egyéni (h. k.). 15.35 Dennis, akomisz. 16.00 Micaela(l 27.). 16.50 Parlamenti pártok fórum. 17.00 Ötórai tea—a Floreasca műjégpályán. 19.00 A pénz­világ hírei. 19.10 Szemtől szemben Ion Mircea költővel, az Echinox alapítójával, a Tran- silvania főszerkesztőjével. 20.10 Szenvedély (34.). 21.10 Vartan Arachelian talk-show- ja. 22.00 Müvészfilmek — A bél (1995-ös lengyel f., r.: Krystyana Janda, sz.: Dániel GYÁSZOL A DUNA TELEVÍZIÓ Gyógyíthatatlan betegségben, 42 éves korában el­hunyt szeretett munkatársunk, TÖRÖK ERZSÉBET, a Postabontás című rovat szerkesztője. Iskoláit Békés megyében és Debrecenben végezte, majd a Szolnok megyei Néplap és a szegedi Délvilág újságírójaként dolgozott. 1995-ben került a Duna Televízióhoz, azóta hétről hétre nagy gonddal válaszolt nézők sok ezer levelére, kívánságaira a Postabontásban. Mi, a Duna Televízió munkatársai szeretett és tisztelt kollégánktól búcsúzunk, és osztozunk férjének, Domokos Lászlónak, a Híradó egyik szerkesztője és két kicsi gyermekük gyászában is. Hét év Tibetben. 193°-ben a híres oszt­rák alpinista, Heinrich Harrer honfitársával, Peter Aufschaiterrel elindult a Himalája egyik legmagasabb csúcsa, a Nanga p-7­---------­Parbat meghódítására. Az ön­telt Harrer, akit csak saját di­csősége foglalkoztatott, a fan­tasztikus utazás során a di­csőség csúcsairól lesüllyed a brit fogolytábor mélységeibe, majd onnan megszökve Tibet titokzatos, európai láb által alig taposott Lhasa városába kerül. Megimerkedik a fiatal dalai lámával, s ettől kezdve óriási belső, szellemi és érzelmi változáson megy át. mozi U Sepsiszentgyörgy — Mű­vész: HÉT ÉV TIBETBEN (amerikai film, sz.: Brad Pitt, 10, 15 és 18 órától), Kézdi- vásárhely—Petőfi: A DZSUN­GEL HŐSE (amerikai film­paródia 10, 17 és 19 órától). Harrer szerepét a filmvásznon Brad Pitt alakítja, a honfitársáét a brit Davis Thewlis, más szerepekben Makó és Danny Denzongpa látható.Rendez ő. Jean-Jacques Annaud. Becky Johnston, a forgatókönyvíró, amikor a témával foglalkozni kez­dett, szinte semmit sem tu­dott Tibetről, de pontról pontra bepótolta, rengeteget dokumentálódott, sőt, még a dalai lámával is sikerült in­terjút készítenie. Szellemi ve­zetője egy tibeti buddhista apáca volt, aki a dalai láma egyik hivatalos fordítója. hitvilág JEL kiállítás ^ A Betegek Világnapja al­kalmából a keresztény orvosok megyei szervezete ökumenikus istentiszteletrehívjaabetegeket, egészségügyben dolgozókat va­sárnap 10 óráraa sepsiszentgyör­gyi református vártemplomba. IIW.M1IÍMW A municípiumi művelődési házban ma 16 órakor nyílik meg a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművész-szövetség tagjai­nak tárlata. Megnyitóbeszédet Sombori Sándor író mond. A SZENT GYÖRGY-NAPOK ’98 szervezői, a megyeszékhely polgármesteri hi­vatala és a Pro Georgio Sancto Alapítvány arra kéri a város hagyományos ünnepét támogatni szándékozókat, ajánlataikat április 15-ig jelezzék a szervezőiroda 316 901-es telefonján. A tá­mogatás lehet pénzbeli — magán- és jogi szemé­lyektől —, tombolatárgy (iparcikkek, vásárlá­si utalványok) — csak jogi személyektől —, elszállásolási, étkeztetési szolgáltatás. Adomá­nyaikat magánszemélyek a városházán nyílt szervezőirodában szerződéskötéssel és nyugta ellenében helyezhetik el, jogi személyek tele­fonon tehetnek ajánlatot, az ügyintézést az alapítvány vállalja. A támogatók névsora meg­jelenik a programfüzetben, és közzéteszik a sajtóban. A tombolatárgyakat a városháza ki­rakatában közszemlére teszik, a tombolajegyek hátán reklámfelületet biztosítanak. (sz.) Olbryski). 23.30 Sportműsor. 0.30 MKT-hírek. PRO TV 6.30 Brassói hírek. 6.45 A cél­pont. 6.55 Sport. 7.00 Jó reggelt! 9.00 Pénzvilág. 9.15 Fiatal és nyugtalan. 10.00 Külföldi uno­katestvér. 10.30 MASH(169.). 11.00 Futórózsa. 12.55 Hírek. 13.00Octavian Paler talk-show- ja. 14.30 A hegylakó. 15.15 Mária (114.). 16.15 Marimar (44.). 17.00 Hírek. 17.15 Fia­tal és nyugtalan (452.). 18.00 Brassói hírek. 18.15 Célpont. 18.25 Sport. 18.30 Vetélkedő. 19.00 Szerencsekerék. 19.30 Hírek. 20.15 Melrose Place (62.). 21.15 Doktor Alaszkában (60.). 22.00 Brassói hírek. 22.15 Seinfeld (39.). 22.45 Hírek. Első oldal. 23.15 Octavian Andronic talk- show-ja. 0.15 A hegylakó (82.). STV 6.00 Pontos idő. 6.30 Ismétlé­sek. 16.25 Müsorajánló. 16.30 Világkép (nemzetközi kite­kintő). 17.00Kábelinfó. 17.20 Hirdetések. 17.30 Szolgálatos gyógyszertár (sor.). 18.00 Ese­mények nagyító alatt. 18.30 Hírek. 18.45 Különkiadás. 19.00 Rajzfilm. 19.25 Mese. 19.30 Felkiáltójel (ism.). 20.00 Bokréta. 20.15 Klipek. 20.30 MTV-ajánló(ism.). 21 .OOHírek (ism ). 21.15 A gyenge kék wonal (am. f.). 22.45 Rock Out The Earth. Az oldalt szerkesztette: Páljános Mária ^HÁROMSZÉK Főszerkesztő: Farkas Árpád Főszerkesztő-helyettes: Torma Sándor Szerkesztőbizottsági tagok: Bogdán László FerenczCsaba Sylvester Lajos Levélcímünk: 4000 — Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 8/A. Telefonszámaink: 351 504,351 135 (munkaidőn kívül üzenetrögzítő/fax), fax: 351 253, nemzetközi és körzeti hívószám: 00 40 67. O E-mail: hpress @ starnets. ro Internet: http://www.cosys.ro/haromszek , o Kiadja a SZAVALOVERSENY Nagybarca önkormányzata, valamint a lakiteleki Népfőiskola és az Antológia Ki­adó az egyetemes magyar irodalom népsze­rűsítéséért, Tollas Tibor nagybarcai születésű költő életművének hagyatékát megőrző és ápoló céllal magyarországi és határokon túli magyar fiatalok számára meghirdeti a Tollas Tibor-szavalóversenyt. Jelentkez­ni február 28-ig levélben lehet az Antológia Kiadó és Nyomda kft. címén (Felsőalpár utca 3. szám, 6065 Lakitelek, Magyarország). A jelentkezéskor mindenki pontosan közölje nevét, címét, életkorát. A borítékra írják rá: Tollas Tibor-szavalóverseny. Az előválogatást március 5—20. között tartják, döntő április elején lesz Lakiteleken, a Népfőiskola Kölcsey Házában. A legjob­bak értékes jutalomban részesülnék. /Ti A KFT. Forgalmazza a H—Press lapterjesztője, telefon: 351 191, valamint a posta, telefon: 317 171. O Készült Sepsiszentgyörgyön, a H—PRESS KFT. fény- szedöműhelyében. Nyomda: TR1SEDES PRESS RT. O' Szerviz. H.EL.P. KFT. InfoRex KFT. O ISSN 1221-0161 O Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Ä szerkesztőség véleménye nem mindig azonos a szerzők ^véleményével. ________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék