Háromszék, 1999. szeptember (11. évfolyam, 2740-2765. szám)

1999-09-29 / 2764. szám

MAGAZIN A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumban a napokban falióra-kiállítás nyílt. A gyűjtemény két testvér, a kézdivásár­helyi Bogdán Éva és Elemér tulajdonát képezi. Az apai örökséget ök adták át kiállításra a múzeumnak. Bogdán Elemér (1914—1988) fényképész az ötvenes években kezdte gyűjteni az órákat. A fotózás mellett szen­vedélyes gyűjtő volt, aki arra is gondot fordított, hogy az órák működőképes állapotban kerüljenek fel a falra. Ebben nagy segítségére voltak az órás­mesterek, azonban idővel ő is elleste az órajavítás fortélyait, igy sok órát maga hozott rend­be. A környékbeli órások a gyűjtésben is segítettek, ugyanis ök tudták legjobban, hol talál­ható olyan óra, ami érdekelhe­ti a fényképészt. Volt, amit pénzért vásárolt, és olyan is, amit csere útján szerzett meg. Mindenféle órát gyűjtött, de csak a faliórákat tartotta meg. Az évek során a falra kerülő órák a fotómühely díszévé vál­tak. Bogdán Elemér élete végéig hetven órát gyűjtött össze. Több mint tíz éven át özvegye, Etelka néni ügyelt rájuk. A gyűjteményt múzeumba kerülé­se előtt is sokan látogatták. A faliórák többsége a schwarzwáldi (Feketeerdő) óraipar késői időszakából való. Az órák jórészt a 19. században készültek, és típusuk szerint három csoportba tartoznak, és falióra-kiállítás ennek megfelelően állították ki a kézdivásárhelyi múze­umban is. Időrendi sorrendben az első teremben a 18. század végén megjelenő, négyszög alakú, felül fél köríves lezárású, festett rózsákkal díszített számlapú órák láthatók. A 20. század elejéig ez volt a schwarzwaldi órák jellegzetes számlaptípusa. Ugyanitt láthatók a-keretórákhoz hasonló, négyszög alakú, domborműves számlapú, üvegajtós faliórák is. A gyűjtemény leglátványo­sabb darabjait, a kakukkos órá­kat külön teremben mutatják be. A kakukkos óra a schwarz­waldi óraipar keretében alakult ki és terjedt el az egész világon. A múzeumban látható ajtó- nyitogató, kakukkolás közben hajbókoló, csőrét, szárnyait mozgató kakukk a 18. század végén, a falombokkal díszített óraház pedig a 19. század folyamán alakult ki-. Ezek közül a legszebb darabok a 4/4 ütős kakukkos órák, melyeknél az egész órákat kakukk jelzi, a negyedórákat pedig egy fürj pitypalattyolása. Bogdán Elemér fényképész érdeme, hogy egy olyan gyűj­teményt hagyott maga után, amely a láwányosságon túl­menően egykori lakáskultúránkba enged bepillantást. Éppen ezért nem szabad hagyni, hogy ez a gyűjtemény műkincs­kereskedők kezére jutva idegen földre kerüljön. Dimkny Attila Rölcsön-Van Goghok Amszterdamban ó? evez a sEMzmzówto Folytatás és befejezés — ezzel a címmel jelennek meg októberben Párizsban a szeptember 28-án 65. életévét betöltő Brigitte Bardot visszaemlékezései. Szédületes gyorsasággal felfelé ívelő film­karrierje 1956-ban kezdődött Roger Vadim Es Isten megteremte a nőt című filmjével, amely­nek révén Brigitte Bardot nevének kezdőbetűi (B. B.) fogalommá váltak. A 18 éves színésznő szexepílje viharos lelkesedést keltett a közön­ség soraiban. Partnere Curd Jürgens volt. Brigitte Bardot kezdetben, mielőtt a filmhez került, fotómodell volt. Pályáját epizódsze­repekkel kezdte (A nagy hadgyakorlat stb...), majd befutott színésznőként a -túlhaladott erkölcsi felfogások jelképévé lett, ami egy­fajta gyermeki ártatlansággal párosult. Igé­nyesebb szerepet először Jean-Luc Godard Megvetés című filmjében kapott. Emlékeze­tes alakítása volt az 1958-ban elkészült Baj esetén című film, amelyben a híres sztár, Jean Gabin volt a partnere. 1959-ben együtt lépett fel Jacques Charrier-vel a Babett há­borúba megy című filmben. Kettőjük házas­ságából született 1960-ban Bardot egyetlen gyermeke, Nicolas. Válásuk után szenzációt keltett a díva három évig tartó házassága a német nagyiparossal, Günter Sachsszal, aki helikopterről szórt rózsaesővel tette emlé­kezetessé Bardot jelenlétét a La Madrague villában. Élete csúcspontjai közé-sorolja Bardot azt a fogadást, amelyen az Elysée-palotában Charles de Gaulle elnök vendége volt. A világot bejárták azok a fotók, amelye­ken szeretői — Jean-Louis Trintignant, Gilbert Becaud, Sacha Distel vagy Serge Gainsbourg — társaságában látható. Brigitte Bardot a valóságban — minden szabadossága ellené­re— megmaradt olyan konzervatívnak, ami­lyennek nevelték. Miután 1992-ben felesé­gül ment Bemard d’Ormale üzletemberhez, Jean-Marie Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front vezetőjének jó barátjához, annak poltikai vonzáskörébe került, jóllehet változatlanul azt állítja magáról, hogy „poli­tikailag nem kötődik egyik etiketthez sem”. (MTI-Panoráma) 1973-ban, midössze 39 évesen, 45 film­mel „a tarsolyban” váratlanul hátat fordított a filmezésnek az egykori francia szexszim­bólum. hogy azután már kizárólag az állatvé­delemnek szentelje idejét és energiáját. Em­lékiratainak első kötete — amelyben őszintén kitárulkozva ír viharos magánéletéről és fil­mes múltjáról — három évvel ezelőtt jelent meg, és rövid idő alatt bestseller lett. Érte­sülések szerint az októberben könyvesbol­tokba kerülő folytatásban magányosságának és depressziós hangulatainak történetét írja meg attól fogva, hogy hátat fordított a rival­dának. Ennek a visszavonulásnak állítólag az akkori idők kedvezőtlen — égi és nem filmvilági — csillagállása volt az oka. A Párizsban született díva azonban tulajdon­képpen az ötvenes évek dereka óta soha nem került le a lapok címoldaláról, akár a film­csillagról, akár a későbbi szenvedélyes ál­latvédőről írt is a sajtó. Megoldódik a Nasca-vonalak rejtélye? Perui és svájci régészek háromévnyi ása­tás után közelebb jutottak a Nasca-vonalak rejtélyének megoldásához: feltártak két régi települést, amelyekben feltehetően a titok­zatos rajzolatok készítői éltek. Az első év­ezred második felében a dél-perui partvidé­ken szerveződött állam legismertebb emlé­kei polikróm agyagedényei és a mindmáig ismeretlen rendeltetésű Nasca-vonalak. A rajzok némelyike háromszáz méter nagysá­gú. Repülőgépről nézve különböző állato­kat — pókokat, kolibriket és majmokat — formáznak. A most kiásott települések egyike nyilvánvalóan a hajdani Nasca-kultúra vallási és világi központja volt, amely Krisztus után 100 és 200 között fejlődött ki. A másik telepü­lést a Nasca-kultúra virágkorában lakták, ami­kor a geometrikus alakzatok keletkeztek. Az ásatások során, amelyeket egy svájci alapítvány finanszírozott, a régészek, szá­mos kerámiavázát és egyéb használati tár­ágyat is találtak — jelentette a dpa. Az oldalt szerkesztette: Forró Eszter Tizenhét Van Gogh-kép- pel gyarapodott ideiglene­sen a festőről elnevezett amszterdami múzeum, és ezzel az utóbbi évek legna­gyobb Van Gogh-gyűjtemé- nyének gazdája lett. A kölcsönképek Paul Gachet doktor gyűjteményéből szár­maznak. O volt az az orvos, aki életének utolsó napjai­ban ápolta Vincent Van Goghot a franciaországi Auvers-sur- Oise-ban. E festményeket és rajzokat Hollandiában most először állítják ki. Közülük a legértékesebbeknek a festő egy önarcképét és Gachet-ról festett portréját (képünkön) tartják. Gachet maga is műkedve­lő festő volt, és Van Goghon kívül olyan mestereket is ápolt, mint Paul Cézanne, Camille Pissarro, Claude Monet és Armand Guillaumin. Szinte valamennyiüktöl több fest­ményt kapott ajándékba vagy fizetségképpen, gyűjteménye már 1909-cs halálakor világ­hírű volt. Ideiglenesen a többi említett festő müvei is meg­tekinthetők Amszterdamban. A Van Gogh Múzeum mosta­ni kiállításának további kü­lönlegessége a Saint Rémy-i Saint Paul Klinika kertjéről készült két festmény. Van Gogh 1 889-ben betegeskedett ott, és minden bizonnyal ott ké­szítette a két művet, amelyek érdekessége, hogy szinte tel­jesen egyformák. Egyikük ma a Van Gogh Múzeumban, a másik Esscnben található. Bár az amszterdami szakértők soha nem kételkedtek.oredetiségük- ben, több müéríö megkérdő­jelezi, hogy mindkettő Van Gogh m'üve lenne. Tartja ma­gát az az elképzelés, hogy csak az amszterdamit festette a mester, az esseni viszont egy „eredeti Gachet”. Veres Béla Gyógynövények Vízszintes: I. Étvágyfokozó gyógynövény, földiepe. 9. Nyugtató hatású gyógynövény, a sörgyártás alapanyaga. 14. Cserzőanyag és illóolaj-tartafmü gyógynövény. 15. Arra a helyre jegyzetel. 16. Eleven. 17. A szélein kerek! 18. Műsorszóró. 20. Maró anyag. 21. Harun al..., kalifa. 23. Egy kétharmada.24. Kis, családias szálló. 26. Vízparti fa, reuma­ellenes gyógynövény. 28. Nagy lakoma. 29. Régi magyar férfinév. 31. Angol sörfajta. 32. Sepsiszentgyörgy folyója. 33. Spanyol drá­maíró. 35. Mutatószó. 36. Oak..., város az USA Tennessee államában. 38. Vétkes. 40. Légnemű anyag. 42. Kiloncwton. 43. Liftesfiú. 45. Menyasszony. 47. .....milliomos. 49. Parlagot felszántó. 51. Kalcium vcgyjele. 52. Rock and... 53. Bélműködést serkentő gyógynövény. 56. Oxigén ésjód vegyjele. 57. Étvágygerjesztő gyógynövény, az alkohol­ipar is használja. 5S. Hasmenés elleni, an­tibiotikumos hatású gyógynövény. Függőleges: I. Antibiotikumos hatású gyógynövény, más neve ezerlevélfű. 2. Fran­cia naturalista író. 3. Fiókból kivesz. 4. Rügyszélek! 5. Tibeti szarvasmarha. 6. Gól nélküli döntetlen. 7. Ruhaszárító. 8. Éter. 9. Fotómárka. 10. Régi. II. Erős nyugtató, görcsoldó gyógynövény. 12. Női név. 13.Légúti betegségek esetén alkalmazott gyógynövény. 17. Labdát elkapó. 18. Balti nép. 19. Kicsi, 22. Chip mókus társa. 25. Elektromos részecske. 27. Helyet foglal. 30. Apró búza és gyommag keveréke. 34. Tetejére. 37. Ideg vezeti. 38. Szatmár megyei település. 39. Magyar film­rendező (Péter). 41. Szemközti. 43. Rag, a -be párja. 44. Angol grófság. 46. Görög betű. 47. ... Wi lander, svéd teniszező. 48. Papagáj- név. 50. Ijesztő alak. 52. Hevesen ide-oda mozgat. 54. Melej» 55. Oly módon. Készítette: ___________ Égető Eszter lSZEPIEMB£R_Pj A szeptemberi rejtvényverseny utolsó rácsának megfejtését, a gyógynövények neveit, a hónap folyamán megjelent másik hét rejtvény megfejtéseivel és a szelvényekkel együtt (összesen nyolc) egy borítékban, október 10-ig egyszerre kell beküldeni vagy eljuttatni szerkesztőségünkbe (Sepsiszentgyörgy, Sajtó, utca 8/A, szápi). JSTtí, feledjék feltüntetni nevüket, pontos címüket és telefonszámukat. Ar xíerstny*-ektóbéébarf is folytatódik. Itt jegyezzük meg, hogy tegnapi rejtvényünkhöz is „nagylelkűen” besegített a nyomtja ördöge. Természetesen nem a pókokat kell beküldeni, hanem a pókok neveit. HÁROMSZÉK 8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék