Határőr, 1957 (12. évfolyam, 1-47. szám)

1957-01-10 / 1. szám

Ki a himih.' 1 s;fii, ki .t huiios azcrl, hogy sok- sok tí/e/er n> vi 14.4t 1*1 távozott magyar. akik a Sza­bad I'urojia adósaiból tejjcl-mc/zel lolvo Kanaati- is ah kep/elle i nyugatot \ **g tetemil n yomortis.t- gos. i“inhi*rh(‘/ m*in méltó körülmények hozott tengődik a/. ausztriai lágerekben Ki a kunos a/erl, hogy a nyugati menekült lágerek csak a belga bányák, »i Iránná idegenlegló, a kanadai erdnirtasok es az aus/.traliat ültetvények ember- kereskedő ügynökeinek jelentenek paradiesomot. \ S/.abad Furópa, Amerika hangja es a lon­doni i adió szerkesztő urai könnyen beszelnek, ígérnék minden jól, nem o>/lozlak a magyar me­neküllek keserves sorsában. «• I.Hfo UM M'lil li-g\ i: i /tollli a 1IW* - iss/<»n\i. aki hamar ia. luti: v i un ugaii . ni u \ ala->/lOttii. V/oh akik nn-gbor /adnak a lágerein gondolataiul, v aluli» lóinak Auv/lria m* .■w agulain. Ok a/, or s/a^mak ix j vamlu j.ii Ig\ les/. «•/ ai \ legtöbb Usíerben tilos a hudapt sti rádiói hallgatni. W.n akar­jak, hogy tudomást szerezzenek a menekültök a magyar korijiany aiTUH's/U.irendeleteiül l’líüggony/.ütt ablakok megöli lehalkítva ' rádiói — lehet fsak a szülőföld hangjai. Budapestet hallgatni. X em letudj hogy M f/iK a ilrag.i pinny magyar g\ enne kék ul ege n hi* n maradja- n.iK, keg.yeleiiike - nvefen ellenek, ide gén nyelven tanul­tának. idegen leve­gői szív janak. A ma­gyar gyermekeknek viss/.a kell iiitni sza­bad hazainkba

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék