A Hazáért, 1961 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1961-01-03 / 1. szám

/|z őrszolgálat: harcfeladat. Kifogástalan tudást és gyakor- cJ\ lottságot kíván. Perceken, pillanatokon múlhat sokszor, / I hogy az őr végre tudja-e hajtani kötelességét: emberi éle­tek és a népi vagyon megvédését. Ezért időről időre — bármeny­nyire ismertek is az ezzel kapcsolatos szolgálati tennivalók — is­mét fel kell eleveníteniük harcosainknak a szabályzat előírásait. Nem véletlen tehát, hogy az őrszolgálat előtt tartandó felkészülé­sen kívül külön kiképzésben is részesülnek ebből karhatal- mistáink. Nemrégiben részt vettünk egy ilyen foglalkozáson. Az oktató, Oláh István őrvezető elvtárs nemrég került ki a tisztes-iskoláról. Elöljárói azonban máris elégedettek igyekezetével. Gondosan ne­veli és tanítja beosztottait, példásan helytállt az eddigi szolgálati feladatok végrehajtása során is. Különösen nagy figyelmet fordít az őrszolgálati kiképzésre. (B) A feltételezés szerint az őrzött objektumot támadás érte. Az őrsé­get riadóztatják. Az őrök, illetve a készültség tagjai megkapják harcfeladatukat Kollar János honvéd, az egyik őr, miután elfoglalta tüzelöállását, az ellenséges cél felbukkanása után megnyitja tüzét A z elmúlt napokban eddig végzett jó munkájukért és a kiképzésben elért eredményükért l-vanics Imre, Göl- lesz István és Brávecz Ottó honvéd elvtársakat század­parancsnokuk dicséretben részesítette. Az elvtársak katona­életük első dicsérete után megfogadták, hogy még nagyobb szorgalommal tanulnak s példát mutatnak fegyelmezett magatartásukkal újonc elvtársaiknak GöUcsz István honvéd Brávecz Ottó honvéd Ivanics Imre honvéd Rövid tűzharc után az ellenség meg­hátrál. Az őrség tagjai üldözésükre és elfogásukra in­dulnak A készültség tagjai jelentik: a harcfel­adatot sikeresen végrehajtották 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék