Állami Reáliskola, Hatvan, 1931

Budapestvidéki tankerület. 1931-32 iskolai év. A HATVANI M. KIR. ÁLLAMI REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE (V. ÉVFOLYAM) KÖZZÉTESZI: SZILVÁSY JÁNOS IGAZGATÓ. HATVAN. 1932. NYOMATOTT PALÁSTHY SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék