Állami Reáliskola, Hatvan, 1932

Budapestvidéki tankerület. 1932—33. iskolai év. A HATVANI M. KIR. ÁLLAMI REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE (VI. ÉVFOLYAM) KÖZZÉTESZ!: SZILVÁSY JÁNOS IGAZGATÓ. HATVAN. 1933. NYOMATOTT VÉGH DEZSŐ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék