Állami Reáliskola, Hatvan, 1933

Budapestvidéki tankerület 1933—34. iskolai év A HATVANI M. К I R. ÁLLAMI REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE (VII. ÉVFOLYAM) KÖZZÉTESZI: SZILVÁSY JÁNOS IGAZGATÓ. HATVAN, 1934. NYOMATOTT: HOFFMANN M. L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék