Állami Reáliskola, Hatvan, 1934

Budapestvidéki tankerület. 1934—35. iskolai év. A HATVANI M. KIR. ÁLLAMI REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE (VIII. ÉVFOLYAM.) KÖZZÉTESZI í SZILVÁSY JÁNOS IGAZGATÓ. HATVAN. 1933. NYOMATOTT: PALASTHY SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék