Állami Reáliskola, Hatvan, 1937

Miskolci tankerület. 1937—1938 iskolai év. A HATVANI M. KIR. ÁLLAMI KLEBELSBERG KUNÓ GRÓF GIMNÁZIUM (I.—III.) OSZT. GIMNÁZIUM, IV.-Vili. OSZT. REÁLGINÁZ1UM.) ÉRTESÍTŐJE (XI. ÉVFOLYAM.) KÖZZÉTESZI: SZILVÁSY JÁNOS IGAZGATÓ. HATVAN, 1938. NYOMATOTT: PALÁSTHY SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék