Állami Reáliskola, Hatvan, 1938

Miskolci tankerület. 1938—1939. iskolai év. A HATVANI M. KIR. ÁLLAMI KLEBELSBERG KUNÓ GRÓF GIMNÁZIUM (I.—IV.) OSZT. GIMNÁZIUM, V.-V1I1. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM.) ÉRTESÍTŐJE (XII. ÉVFOLYAM.) KÖZZÉTESZI SZ1LVÁSY JÁNOS TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ. HATVAN. 1939. NYOMATOTT: VÉGH DEZSŐ KÖNY/NYOMDÁJÁBA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék