Állami Reáliskola, Hatvan, 1939

Miskolci tankerület. 1939—40. iskolai év. A HATVANI M. KIR. ÁLLAMI KLEBELSBERG KUNÓ GRÓF-GIMNÁZIUM (Vl.-VIil. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE (Xlll. ÉVFOLYAM.) KÖZZÉTESZI: Dr. SIMON LÁSZLÓ M. IGAZGATÓ. KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA. HATVAN, 1940. Nyomatott: Paláathy Sándor könyvnyomdájában Hatvanban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék