Hazai és Külföldi Tudósítások, 1808. 2. félév (1-53. szám)

1808-07-02 / 1. szám

HAZAI És KÜLFÖLDI T U D Ó S I T ÁSOK, ( i. ) Szombaton Sz. Jakab havának 2. napján igog. A MAGYAR ÉS ERDÉLY ORSZÁG. zon Persiai Követség, mellyről a1 múlt levelünkben emlékez­tünk , külömbféle tekéntetre nézve nagy figyelmetességet érdemel. Ugyan is épen akkor , midőn a’Caspiom tenger mellett a’Franczia Tűz­te ka’ Persiai Katonaságot keleti India ellen kéízítgetik, küld a’Monárka Követséget Párisba jeles ajándékokkal. Ezen Követség ízámára nézve is lzembetünö ; mert 40 fzemélyekből áll, és olly fzemély a Feje, melly Persiaban az első Emberek közül való, azért is a’ Tolmáts ötét min­denkor Herczegnek nevezi. Több jeles emberek vágynak az Ö társa­ságában , kik a’ köz néptől az által is külömböznek , hogy körmeik sárgára meg vágynak festve* Sövege mindnyájának fekete bárány bor , belől ugyan bárány bőrrel kibérlelve; a’ sövegnek magassága mint­egy 12—15 hövelknyi; kerekdeden vagyon varva : de midőn viselik, fen az elejét behorpafztják úgy, hogy mintegy be vágva lát fzik lenni. Fejők meg vagyon borotválva, hanem még is a’ fejtetőn egy üstök hagyatik meg, és két felől a’ fül tövnél is: de a' nyaktsigája félé izin- te úgy le vagyon tarolva, mint a’ fej lággyán , es a’ halántékok felé. Az arczájok mind rendkívül barna, fzemök fekete; orrok jó kora, és vonott: de nem sasór. Bajúfzok és fzakáílok öfzve vagyon nölttet- ve, többnyire emezhoíTzú: de kivált a’ Herczegé; némellyek látfzat- nak rövidebbre metélgetni. Testök magassága közép fzerü : de tson- tossak és vállosak. Öltözeteik világos ízinúek, de külömbozók, né- mellyeké pofztóból, másoké külömbféle matériákból. — Leg felső köntösök ollyan mintegy bérletien mente. Ennek ujjai fzükek egéfz könyökig: de könyöktől fogva a’ hónállig egéfzen nyitva vagyon ; az nyaka ollyan mint a’magyar dolmánynak, és körös körül az egéfz kön­tös sinórral be vagyon foglalva. Ez alatt vagyon egy bokáig érő dol­mány , mellynek nyaka, ujja, eleje egéfz a’tsípokig ollyan mint a'ma­gyardolmány. Mind elől mind az ujjam selyem gömb ölü gombok vagy ­X 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék